Wereldmissiehulp – Kledingcontainers

Wereldmissiehulp – Kledingcontainers

In de maand februari werden in Oosterzele de kledingcontainers van Wereldmissiehulp weggenomen. Dit volgt op een beslissing van ILVA, de intercommunale afvalmaatschappij in onze regio. Zij heeft het plaatsen van kledingcontainers met een openbare aanbesteding exclusief toegekend aan een privéonderneming. Daardoor moeten alle containers van andere kledingophalers die langs de openbare weg of op openbaar toegankelijke plaatsen staan weggehaald worden. Door deze beslissing zijn vzw’s met niet commerciële doelen erg benadeeld. Uiteraard mochten deze vzw’s meedingen in de aanbesteding, maar daar hebben zij niet de middelen voor.
WERELDMISSIEHULP (WMH) is een christelijke vzw die via ontwikkelingsprojecten de leefomstandigheden van mensen wil verbeteren op een duurzame manier. WMH krijgt geen subsidies en kan daardoor volledig onafhankelijk werken.
Ook in onze regio plaatsen zij al vele jaren containers voor kledij en schoenen. Deze werking komt nu ernstig in het gedrang. In het wervingsgebied van ILVA alleen al moeten ruim 40 containers verdwijnen …
Mijn gevoel voor rechtvaardigheid en het werken aan een solidaire wereld zegt dat dit niet oké is.
We bekijken in de nabije toekomst samen met WMH wat er verder mogelijk is.
In Merelbeke (aan de kerk van Lemberge bv.) en Melle (in Gontrode achter de kerk bv.) kun je nog steeds terecht met kledij en schoenen in containers van WMH.

(Wies Merckx)