WE ZIJN BEREID JEZUS TE VOLGEN…

WE ZIJN BEREID JEZUS TE VOLGEN…Een deugddoende en verrijkende catechesevoormiddag met eucharistieviering en kruisoplegging.

Op zondag 24 maart 2019 kwamen alle vormelingen en hun ouders samen voor een deugddoende en verrijkende catechesevoormiddag.
Na een hartelijk welkom, begonnen wij de dag met een stukje catechese: ‘Wat gebeurt er bij het vormsel ?’ Daarin werd de betekenis van de geloofsbelijdenis duidelijk gemaakt; alsook de rijke symboliek van ‘handoplegging’ en ‘zalving met chrisma’. Tijdens een doe-opdracht, mochten de kinderen, op een kaartje een zeer mooie geloofsbelijdenis met olie hun naam aanbrengen …. een uiterlijk teken van wat er diep van binnen in hen gebeurt bij het vormsel : … doordrongen worden van Gods liefde … voor altijd …
Tijdens een tweede deel hadden wij het over de betekenis van de eucharistie en de communie. Samen brood eten en wijn drinken, is een blijk van liefde. Voor Jezus des te meer. In gebroken brood en gedeelde wijn, legde hij zijn hele leven en sterven.
Eucharistie vieren is God danken. Als we te communie gaan, willen we eigenlijk zeggen dat wij ons bemind voelen door Jezus en bij Hem kracht zoeken om op onze beurt de mensen rondom ons lief te hebben en de werking van de heilige Geest in ons brandend te houden.
Op een vijgenblad schreven ouders en kinderen vervolgens een persoonlijk gebed. Die blaadjes vormden samen een mooie boom – die uitstekend paste bij het evangelieverhaal van die dag. Deze ging immers over een wijngaardenier (God) die er alles voor over heeft opdat z’n vijgenboom (wij) vrucht zou dragen.
Het laatste stukje catechese ging over de heilige Geest. Wie is die Geest en wat brengt hij ons? Na een woordje uitleg, konden ouders en kinderen de vruchten van de H. Geest  ontdekken op negen mooie panelen in de kerk. Ter aanmoediging kregen ze daarbij ook telkens een passend bijbel-citaat mee. Een tiende paneel gaf duiding bij de 7 gaven van de H. Geest.
Daarna vierden we samen met de gehele geloofsgemeenschap en de St.-Jozefsgilde eucharistie met kruisoplegging. Tijdens de viering vroeg de priester aan de kinderen of ze bereid waren Jezus te volgen, mee te bouwen aan een liefdevolle wereld, voor het goede te kiezen en de H. Geest in hen brandend te houden. Telkens antwoordden de kinderen volmondig: ‘ja, wij willen.’
Daarna werden de vormselkruisjes gezegend. De ouders hingen hun kind het kruisje om, samen met het kruisteken ‘God zegene en beware je’, een dikke knuffel en een hartelijke proficiat.
Na deze zeer mooie en stemmige eucharistieviering, volgde er nog een aangename receptie voor alle aanwezigen, en dit onder een knalblauwe hemel en een stralende zon…

Bernadette