Vormselcatechese

Aandachtig luisterend naar een waargebeurd verhaal ©Bernadette
 

Vormselcatechese

Een fragment uit het grote spelmoment: puzzelen rond het Emmaüsverhaal ©Bernadette

Vormselcatechese

Persoonlijke verwerking van de getuigenissen: wat raakte mij ... ©Bernadette

Vormselcatechese

Heel leuke opdrachten: liedje rond Emmaüs rappen ... ©Bernadette
 

Vormselcatechese

Jezus mag de blinde door het parcours begeleiden ©Bernadette

Samen op tocht met elkaar, met Jezus, met de Emmaüsgangers …

Alternatieve Bavo-dag
De traditionele Bavo-dag (ontmoetingsdag voor alle vormelingen van het bisdom Gent),
ging dit jaar door onder een totaal andere formule.
In alle parochies van het bisdom Gent kwam men op zaterdag 18 februari lokaal samen om te werken rond het verhaal van de Emmaüsgangers en hun ontmoeting met Jezus.
De catechesegroepen van Merelbeke Centrum/Flora en Kerkplek Bottelare sloegen de handen in elkaar en werkten een fantastische namiddag uit.

Videoboodschap van bisschop Lode
Vooraf kregen alle vormelingen thuis een videoboodschap van onze bisschop, waarin hij hen proficiat wenste met hun keuze zich te laten vormen; en hen aanspoorde om zich goed voor te bereiden op het ontvangen van de Heilige Geest.

Van Jeruzalem naar Emmaüs en van Emmaüs naar Jeruzalem
Na een warm onthaal, maakten de vormelingen – via een storyboard - kennis met het verhaal van Emmaüs.
Drie catechisten gaven daarna in een ontmoetingsgesprek zeer concrete getuigenissen uit eigen leven, zodat het verhaal eenvoudig werd geduid en herkenbaar werd voor de vormelingen.

Emmaüs en Jeruzalem-ervaringen voor elk van ons
Twee van Jezus zijn leerlingen gingen, na de dood van Jezus aan het kruis en het vinden van het lege graf, terug naar Emmaüs.  Ze waren sterk ontgoocheld en zagen het niet meer zitten.
Ook wij allen hebben in ons leven ‘Emmaüs-momenten’: momenten dat we het niet meer zien zitten, ontgoocheld en ontmoedigd geraken en beginnen te twijfelen aan ons geloof. Hoe dikwijls denken of zeggen we niet: ‘God, waar ben je toch?’ of  ‘God, waarom toch?’
Onderweg ging iemand met hen mee. Ze wisten niet wie het was, maar Hij verduidelijkte hun de schriften en alles wat er in Jeruzalem gebeurd was’. Het gaf hun nieuwe moed en verwarmde hun hart en hun wankelend geloof.  Pas later, toen ze aan tafel zaten, en Hij het brood brak en deelde herkenden ze Hem en wisten ze het dat het Jezus was die al die tijd met hen was meegegaan.
Ook wij zien niet altijd hoe Jezus-God steeds met ons onderweg is.
Bij ontgoocheling hebben we de neiging weg te vluchten en ons op te sluiten in onszelf.  Wij zijn zo met onze eigen miserie bezig, dat we niet zien hoe God met ons meegaat en tot ons spreekt en ons helpt.  Ook wij kunnen vandaag Jezus ontmoeten doorheen mensen die ons aanspreken, door iets wat we lezen, horen of zien, door iets wat ons treft, door een woord uit het evangelie, in de stilte en het gebed, door een ‘toevallige gebeurtenis’ …
Eénmaal thuis in Emmaüs herkennen ze hun tochtgenoot, en wisten ze dat Jezus echt verrezen is en onder ons leeft en steeds met ons meegaat.  Ze werden zo vervuld van vreugde dat ze terugkeerden naar Jeruzalem om te getuigen van hun geloof.
Ook wij kunnen ervaren hoe de liefde van Jezus ons helpt en steunt doorheen het leven,
hoe Hij altijd bij ons is en ons nooit alleen laat.  Dit geeft ons kracht om op onze beurt liefdevol te leven en de weg van Jezus te volgen.  Net zoals de Emmaüsgangers kunnen we getuigen van ons geloof door onze manier van zijn, door onze inzet en door het beleven van ons geloof.
De vormelingen kregen een mooi tochtboekje en de opdracht daarin neer te schrijven wat hen trof, wat ze willen meenemen, waarin ze zich herkennen …en hoe zij ervaren dat Jezus met hen meegaat.

Grandioos spelmoment
Na een pauze met een koek en een drankje, volgde een grandioos spelmoment rond het verhaal van de Emmaüsgangers.  Men werkte in groepjes van drie. Eén van de drie was zonder het te weten Jezus en had bij het spel allerlei voordelen waardoor hij/zij de andere twee kon helpen.  Er waren 20 spelletjes die allen in het teken stonden van Emmaüs, vormsel en Heilige Geest.  De kinderen hadden een tochtkaart.  Bij elke spel verdienden ze een aantal voetstappen om zich van Jeruzalem naar Emmaüs te begeven en omgekeerd.  En of er sfeer en ambiance was …

Stemmige gebedsviering
Deze mooie namiddag werd afgesloten met een heel stemmige gebedsviering: “De Heer spreekt met ons onderweg.  Wij willen graag naar Hem luisteren en met Hem praten.”
Heel intens was het stiltemoment waar de kinderen met God konden spreken of gewoon in stilte bij Hem konden vertoeven.

Hartelijk dank aan onze vormelingen voor hun fantastische inzet,
en aan de bereidwillige ouders welke een handje kwamen toesteken om van deze namiddag een geslaagde ontmoeting te maken.

Catechisten Merelbeke Centrum/Flora en Kerkplek Bottelare

N.v.d.r.: Rappen: is een muzieksoort die bestaat in het snel, ritmisch uitspreken van teksten tegen een achtergrond van muziek
 

Zoeken

Dekenaal nieuws