VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE FLORA - Kom, ik wil je vriend zijn

VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE FLORA
Kom, ik wil je vriend zijn

Parochiaal gebeuren
De eerste communie in Flora verloopt vanuit de parochie in nauwe samenwerking met de school en de ouders, en heeft plaats in de gezinsviering van 9 mei.
De kinderen bereiden zich inhoudelijk voor tijdens de godsdienstlessen op school; ouders zoeken in werkgroepjes naar creatieve ideeën.
Het geheel wordt ondersteund en begeleid vanuit de parochie door een ploeg enthousiaste catechisten.
De eerste communie is immers in de eerste plaats een parochiaal gebeuren.

Denderende startnamiddag
Na een reeds voorafgaande info- en vormingsavond, kwamen we op zaterdag 25 januari met alle kinderen en ouders samen voor een denderende startnamiddag.
Na een hartelijk welkom en een ludieke kennismaking, werden de kinderen in groepjes verdeeld en doorliepen ze een driedelig parcours.
Zo werkten ze rond het thema van de eerste communie: ‘Zacheüs’.
Ze leerden er Jezus kennen als diegene die tegen elk van ons zegt: ‘Kom, ik wil je vriend zijn.’ Hij houdt van ons zoals we zijn en ziet in elk van ons het positieve.
In een tweede deel, werkte men rond ‘bidden’. De kinderen leerden er heel gewoon en vertrouwelijk met Jezus praten. Bidden hoeft niet moeilijk te zijn. Je kan telkens weer met eenvoudige woorden zeggen: ‘Jezus, ik dank U’ of ‘zorg voor mij’, ‘vergeef mij’.
Het derde deel stond in het teken van ‘eucharistievieren’. De kinderen maakten er kennis met de voorwerpen, symbolen en rituelen van de eucharistieviering. Zij leerden dat eucharistievieren God danken is en dat Jezus er bij ons komt door het Woord en het breken van het Brood.

Ouders aan het werk
Ondertussen kregen de ouders een afzonderlijk programma.
Een zeer levendige getuigenis gaf aan hoe geloven, vertrouwen is dat God er altijd is, en dat wij ons altijd mogen gedragen weten door Hem. Belangrijk is ook het samenkomen om rond geloof uit te wisselen, het te verrijken en verdiepen, het samen te vieren.
Je kan op je ééntje geloven, maar dan kan je geloof gemakkelijk verarmen of zelfs geruisloos verdwijnen. Samen ben je sterk.
Na de getuigenis volgde er een groepsgesprek rond geloofsopvoeding in het gezin: mogelijkheden en moeilijkheden, verwachtingen naar kerk en parochie.
De ouders werkten heel ijverig en er kwam heel wat uit de bus. Er volgde dan ook een zeer rijk plenum met massa’s concrete tips, suggesties en verwachtingen.
Om het geheel af te ronden, volgde een mooie duiding rond de diepe betekenis en de ware rijkdom van de eucharistie.

Avondviering
Na deze zeer geslaagde namiddag kon men nog vrijblijvend de avondviering bijwonen, wat de meeste gezinnen wel deden. Ook na de viering bleef men nog lang gezellig napraten. Blijkbaar was iedereen heel tevreden met deze mooie verrijkende namiddag.

Bernadette