VOOR WIE DENKT AAN VORMSEL IN 2020 …

VOOR WIE DENKT AAN VORMSEL IN 2020 …

Beste ouder,
kinderen die geboren zijn in 2008 (eventueel een broer of zus geboren in 2009) komen in aanmerking voor de voorbereiding op het heilig Vormsel dat plaats vindt op 3 mei 2020 in de kerk van Bottelare.
De voorbereidende catechese is een weg voor kinderen en ouders. Deze boeiende tocht brengt ons bij onze grote vriend Jezus: Hij leert ons ook kijken met de ogen van God. Dat willen wij beleven in kleine tekenen van vriendschap en goedheid. De voorbereiding is tevens een thuiskomen in de geloofsgemeenschap. Zo willen wij nu en later als gevormde christenen ‘Kerk’ zijn: een beweging van mensen die leven in de geest van Jezus en die betrachten om al goeddoende te bestaan voor anderen.
Dat alles bereiden wij voor in een reeks samenkomsten op zaterdag of zondag voor de kinderen, aansluitend bij de eucharistieviering. Daarnaast komen we ook een aantal keren samen met kinderen én ouders voor de eucharistieviering en een moment van catechese.

Heel deze werking willen we graag toelichten op
een oudervergadering op donderdag 3 oktober om 20 uur in de kerk van Landskouter.

Indien het jullie wens is dat ook jullie kind meedoet, dan zijn jullie (ouders en kind) daar van harte welkom!
Nadien kan je dan inschrijven voor het voorbereidingsjaar op de hernieuwing van de
doopbeloften en het vormselsacrament. De catechese start dan op zaterdag 26 oktober.
Contactpersonen:
Lut De Geyter       –  09 362 74 35    –  lutdegeyter@hotmail.com
Ivan Gevaert         –  09 362 08 85    –  0477 54 00 53   –  ivangevaert@hotmail.com
Daniël Heggerick  –  0495 92 44 96  –  heggerick@telenet.be
Wies Merckx        –   09 362 93 83   –  0498 86 49 17   –  merckxwies@gmail.com