VOOR HET EERST….

VOOR HET EERST….

Eerste communie in 2020
Een veranderend parochielandschap

Reeds in 2009 verscheen de eerste beleidstekst in ons bisdom over de eerste communie in het snel veranderende parochielandschap. 
Deze beleidstekst pleit voor een verder doorgroeien van een eerste communieviering, die nu nog vaak een schoolgebeuren is, naar een kerkelijke inbedding in de plaatselijke geloofsgemeenschap. “De school is een plaats waar de kinderen in contact komen met – en veel mogen leren over – geloof en liturgie. De parochie evenwel is de aangewezen plaats voor de kennismaking met de geloofsgemeenschap en voor de daadwerkelijke viering van de eerste communie.” 

Oriëntatietekst van de Belgische bisschoppen

In september 2013 publiceerden de Belgische bisschoppen een oriëntatietekst: ‘De sacramenten van de christelijke initiatie bij kinderen en jongeren vandaag. Oriëntaties voor een missionaire vernieuwing’ (Licap).
De drie initiatiesacramenten – vormsel, doopsel en eucharistie - zijn stapstenen op de weg van het christen worden dat een dynamisch gebeuren is van groeien in geloof en ingroeien in de kerkgemeenschap. De eerste communie is het moment van de eerste volledige deelname aan de eucharistie. Ze mag - net zoals de doop en het vormsel - geen geïsoleerd moment zijn. Vandaar het belang om met kinderen en hun ouders een voorbereidend traject te gaan waarin ze ook uitgenodigd worden tot deelname aan de eucharistie op zondag.

Hoe als gezin het geloof (her)ontdekken?
De belangrijkste vraag is dan ook: Hoe kunnen kinderen en hun ouders vandaag ontdekken wat het betekent christen te zijn en te behoren tot de ruime kerkgemeenschap?
Hieruit volgt onmiddellijk de tweede vraag: Op welke manier kan de voorbereiding op en het gebeuren van de eerste communie hiertoe bijdragen?
Het antwoord op deze vragen wordt gezocht in een goede en gepaste samenwerking van plaatselijke geloofsgemeenschap en de school. De geloofsgemeenschap (parochie/dekenaat) neemt daarbij het initiatief. 

(De volledige beleidstekst vind je op de website van Kerknet.be onder de beleidsteksten van bisdom Gent.)

CONCREET IN ONZE PAROCHIE
Sedert begin dit jaar is er voor onze parochie nog één aangestelde priester.
Dat  betekent dat we toekomstgericht niet anders kunnen dan het aantal Eerste Communievieringen te beperken. Daarom werd in overleg met de betrokkenen volgende regeling afgesproken:

Zondag 26 april‘20, 9u30     Merelbeke centrum
                                     (GILKO + Paus Johannescollege)
Zaterdag 9 mei‘20, 16u45     Flora
                                     (Sint-Michielsschool en GO)
Zondag 10 mei‘20,  9u30     Oosterzele

                                    (GILKO, De appelboom, IBOE en Leefschool)
Zondag 17 mei‘20,  9u30     Bottelare
                                    (kinderen uit Bottelare, Landskouter, Lemberge, Moortsele, Melsen, Munte en Schelderode)
Donderdag 21 mei’20,  9u30                
                                    (Hemelvaart)    Scheldewindeke en Balegem, in 2020 in kerk Balegem
                                    (De Wegwijzer en VBS Scheldewindeke)
Zondag 7 juni’20, 9u30     Merelbeke centrum
                                      (Sint-Elooischool)

Eerste communie is een mooie stap in de geloofsgroei van kinderen waarin de geloofsbeleving binnen het gezin een centrale rol speelt. Wij hopen dat in de toekomst samen met het godsdienstonderwijs verder te kunnen blijven ondersteunen. Zo blijven we samen hoopvol werken aan een levende kerkgemeenschap!

Namens de parochieploeg,
Wies Merckx