Maria Lourdes
Maria Lourdes

Op bedevaart naar Lourdes©Marleen
 

Verslag Lourdesbedevaart Samana 2022
Thema 2022:  “Ga aan de priesters zeggen”…
Thema 2023:  “Dat men hier een kapel bouwt”…
Thema 2024: “Dat men hier een processie vormt”…

Dit waren Maria’s woorden in 1858 tot de kleine heilige Bernadette.
In Lourdes gaf Maria de heilige Bernadette deze zending.
Ook wij krijgen van Maria als bedevaarder een zending mee, nl. te getuigen van ons geloof eenmaal wij Lourdes verlaten….
Wij waren met 222 enthousiaste bedevaarders, priesters, diakens, vrijwillige verzorgers en verzorgsters hoopvol op weg naar Lourdes….
Dit jaar kregen wij het aangenaam gezelschap van onze bisschop van Gent, Lode Van Hecke en de bisschop van Brugge, Lode Aerts en onze aartbisschop Jozef De Kesel mee, die de mooie erediensten voorgingen.
Bisschop Lode Aerts ontfermde zich als jonge bisschop over het jong geweld van wel 880 K.S.A.jers:
Een jonge energierijke groep: de toekomst van onze Kerk!....
Samen Kerk bouwen..
Dank aan iedereen om mee te bouwen aan een Kerk zoals Maria het gevraagd heeft.
Wat het thema van volgend jaar betreft, “Dat men hier een kapel bouwt”: iedereen kan zich laten inschrijven voor deze bedevaart: zowel jong of oud, valide als mindervalide mensen: daarvoor dient SAMANA: mensen die anders niet kunnen meegaan, kunnen nu wel meegaan op bedevaart dankzij de vele vrijwilligers van SAMANA, die zich met hart en ziel inzetten en met heel veel liefde zich geven naar het voorbeeld van Jezus ten opzichte van alle zieken.

Wie interesse heeft voor de komende bedevaart 2023 kan zich wenden tot het nr. 09/362.48.28.

Monica BERNAERT 

Zoeken

Dekenaal nieuws