VZW spina...
VZW spina...

Vereniging voor Spina Bifida(open rug) en Hydrocephalus( waterhoofd)

Onze vereniging werd als V.Z.W. opgericht in 1981 en bestaat dit jaar dus 40 jaar.
Als pleegouder van David(nu volwassene met Spina Bifida van 42 jaar), engageerde ik mij om, voor de doelgroep van kinderen met Spina Bifida en ook voor David, een betere kwaliteit van leven na te streven. Onze vereniging organiseert hiervoor tal van activiteiten zowel voor kinderen, jongeren, volwassenen met Spina Bifida en ook voor hun gezinnen.
Ook hebben wij oog voor onze lotgenoten in het Zuiden en zet ik mij persoonlijk in voor projecten inRwanda enUganda.
Naast de opleiding van professionelen organiseren we oudergroepen, zodat we onze ervaringen kunnen delen en de ouders, vooral moeders,de kans geven elkaar te ontmoeten samenmet hun kinderen.
Om zowel onze eigen activiteiten en deze in het Zuiden te financieren, organiseren we diverse initiatieven zoals speculoos- en truffelverkoop.
Onze jaarlijkse deelname aan kerst-markten is tevens een activiteit om onze projecten te financieren. Traditioneel zullen wij op woensdag 01 december 2021 onze collega’s van WELZIJNSZORG vervoe-gen in een stand aan het wekelijks viskraam op de Markt te Scheldewindeke.

Wat hebben wij zo te bieden? Lekkere ter plaatse gebakken pannenkoeken, truffelverkoop alsook Afrikaanse kunstvoorwerpen. Dit alles zal ervoor zorgen dat wij ook in 2022 onze activiteiten kunnen verder zetten ter verbetering van de kwaliteit van het leven van onze kinderen met Spina Bifida hier en inhet Zuiden.

In naam van deze kinderen, dank voor jullie steun.
Wie langs een andere weg onze vereniging wil steunen kan dit steeds met fiscale vrijstelling op rek. BE39 0011 5533 9819 van vzw V.S.B. met vermelding “GIFT”.

Vriendelijke groeten en dank, Hugo VANDENBERGE Secretaris VZWV.S.B.

Zoeken

Dekenaal nieuws