VARIATIE IN DE ZONDAGSLITURGIE

VARIATIE IN DE ZONDAGSLITURGIE

Sinds enige tijd wordt in de centrumkerk van Merelbeke, vast op de eerste zondag van de maand om 11u, de eucharistie gevierd "gericht naar het Oosten". Het is niet de bedoeling daarmee terug te keren naar de liturgie van voor het Concilie. Dat heeft ook kardinaal Sarah, hoofd van de Congregatie voor de Liturgie, gezegd in een interview verschenen in augustus 2016, interview waarin hij deze manier om de eucharistie te vieren als goed, geoorloofd en toegestaan heeft beschreven.
Het eerste deel van de eucharistie, de Woorddienst, gebeurt zoals anders. Voor het tweede deel van de eucharistie keren priester en gelovigen zich naar het Oosten. Het is niet zo dat de priester hierbij met de rug naar het volk wil staan, maar dat priester en gelovigen zich samen richten naar het Oosten, naar Jeruzalem, naar het opgaande licht, symbool van God die licht is en als een licht over ons opgaat; zo wordt ruimtelijk-symbolisch uitgedrukt dat wij ons aansluiten bij het gebed van Jezus en bij zijn offer, vertrouwvol en liefdevol gericht en opgedragen aan de Vader, voor ons heil en onze redding.
Het is daarbij de bedoeling dat bij deze wijze van eucharistie vieren de gelovigen evenzeer betrokken worden en kunnen meebidden en meezingen.

Er kunnen in verband met het vieren van de eucharistie naar het Oosten verschillende gevoeligheden zijn, dat sommigen het graag hebben, anderen minder of niet. Met begrip en respect voor elkaar, is iedereen daar vrij in. Niemand wordt verplicht om deze vorm van eucharistie vieren mee te vieren. De eucharistie naar het Oosten gericht in de centrumkerk van Merelbeke, één keer in de maand, is de enige en zal de enige blijven in onze nieuwe parochie. In de liturgie van de Kerk, wereldwijd en ook bij ons, is, binnen bepaalde grenzen, een zekere pluraliteit en pluriformiteit mogelijk en kan ze haar waarde hebben.

Adrien Dhooghe
pastoor-moderator