Schepping
Schepping

Van 1 september 2022 tot 4 oktober 2022: Scheppingsperiode

Ecokerk en de zorg voor Schepping
Op 24 maart 2015 kondigde Paus Franciscus de ecologische encycliek "Laudato Si" af, een oproep om anders om te gaan met onze leefwereld, met de Schepping.
In 1989 had de patriarch van Constantinopel  - voor de Orthodoxe kerken - de eerste zondag van september al eerder uitgeroepen als Scheppingszondag. Daar sloot onze huidige paus zich bij aan.
Sindsdien groeiden de initiatieven van bewustwording meer en meer.

Waarover gaat het?
In november 2019 werd in ons dekenaat Wetteren een lezingenreeks gehouden. Die begon in de kerk van Melsen met een verhelderende - vrij technisch wiskundige - uitleg van professor Dirk Verschuren die ons het mechanisme van de klimaatopwarming uit de doeken deed. Of hoe twee belangrijkste broeikasgassen - CO2 en methaan - ons langzaamaan verstikken in een sneeuwbaleffect dat onomkeerbaar is en waarvan de effecten slechts beheersbaar blijven wanneer we zeker voor het einde van dit decennium drastisch het roer van het misbruik van de Schepping omgooien. Op dat moment gaf hij ons nog 10 jaar tijd daarvoor.
Berekeningen zijn maar berekeningen, en men kan er ook wel eens "naast zitten". Waarschijnlijk was dat ook zo. We ondervonden dus ook aan den lijve wat klimaatopwarming nu al doet!
Vorige jaar heel dicht bij ons, in het bekken van de Maas - wie herinnert zich niet de zware overstromingsramp rond de Ourthe en de Vesder, maar ook in Brabant (met de apocalyptische beelden van de attracties van Walibi in het water, en de Demer die overstroomd was).

Honger en oorlog
Wat natuurrampen doen hebben we in ons eigen land mogen meemaken. En dan zijn wij nog een democratisch en rijk land. Als dergelijke rampen in Afrika of Azië plaatsvinden - en die zijn er, ook al bereiken ons slechts enkele seconden TV-journaalbeeld - is de impact nog veel groter. Kan ons verwonderen dat mensen vluchten voor dat onheil, naar waar er zich minder rampen voordoen?

Vlaamse Vredeweek
Het is dus niet helemaal toevallig dat de Vlaamse Vredesweek van Pax Christi (die traditioneel begon in het derde weekend van september, maar vanaf dit jaar niet meer afzonderlijk) ook in deze Scheppingsperiode wordt gehouden.
De strijd die Pax Christi voert is uiteindelijk dezelfde strijd: vrede is immers meer dan de afwezigheid van oorlog. Vrede geeft zoveel meer mogelijkheden de Schepping te waarderen.

Kerkelijk antwoord
In de schoot van het "Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede" met Ecokerk een eigen werkgroep. Ecokerk wil ons, christen mens, wakker schudden en wijzen op grote en kleine aanpassingen in ons eigen consumeren. Het biedt ons alternatieven om het patroon van ons eigen verbruik van goederen minder impact te doen hebben op de Schepping.
In dezelfde lezingenreeks als hierboven reeds aangehaald, kregen we ook Charlotte Braeckeveldt van Ecokerk in ons bisdom over de vloer in de parochiezaal Christus-Koning in Wetteren die een praktische inleiding gaf op de:

Zeven Laudato Si’-doelen:
Een antwoord op de "schreeuw van de Aarde"
Het lijkt overbodig het te zeggen, zeker met de energiecrisis waar we nu in zitten, maar de verspilling die we ons gewoon gemaakt hebben, is onhoudbaar. Gelukkig hebben onze kerkfabrieken ondertussen allemaal de investering gedaan om over te schakelen naar zuinigere verwarmingsinstallaties en zuinigere LED verlichting. Ook in onze eigen huizen is het aangewezen om zo goed mogelijk te isoleren, het is niet alleen goed voor de portemonnee, maar het vermindert onze uitstoot.

Een antwoord op de "schreeuw van de armen"
Solidair zijn met mensen die iets minder geluk hebben dan wijzelf. Daarom zijn onze werking naar St.-Vincentiusvereniging, en de steun de we verlenen aan de Welzijnsschakel Melle en Toontje nog steeds nodig. Om de Lokale Opvanginitiatieven voor de vluchtelingen niet te vergeten.

Ecologische economie
Bewust omgaan met ons koopgedrag, twee keer nadenken of we iets nodig hebben, en als we iets kopen kiezen voor de meest ecologische oplossing

Een eenvoudige levensstijl
De Coronacrisis leerde ons terug wandelen en fietsen in eigen streek. Zouden we dit niet langer kunnen blijven doen?

- Ecologische opvoeding
Regelmatig willen we jullie updates geven over initiatieven in het kader van ecologische encycliek. Wij vinden het ons ook onze taak om te blijven informeren.

Ecospiritualiteit
In ons gebed, in onze vieringen, net als in ons handelen, willen aandacht besteden aan deze problematiek.

Betrokkenheid van de gemeenschap en participatieve actie
Het kan ook wel helpen in de bovenstaande punten, maar als parochie willen we ook terug meer inzetten om carpooling aan te moedigen - en dan zeker naar vieringen in de Goede Week en op zondagen waar er maar één viering voor de ganse parochie is. Als gemeenschap samen naar activiteiten gaan is kansen geven aan iedereen.

Geert De Keyser
Emmaüsparochie
 

Zoeken

Dekenaal nieuws