UIT DE REGIO - Netwerk voor maatschappelijk inzet in het bisdom Gent

UIT DE REGIO

Netwerk voor maatschappelijk inzet in het bisdom Gent
Het bisdom Gent wil vanuit het ‘Netwerk voor maatschappelijke inzet’ een ontmoetingsplaats bieden voor hen die samen willen werken aan gerechtigheid, vrede en gemeenschappelijke zorg voor de Schepping. 
Het netwerk wil mensen en organisaties die zich inzetten voor barmhartigheid en gerechtigheid, inspireren, verbinden en versterken.

CONTACT ‘Netwerk voor maatschappelijke inzet 
in het bisdom Gent’ 
- vertrekt vanuit evangelische inspiratie 
- is kerkverbonden 
- wil een brug slaan tussen geloof en maatschappelijke inzet 
- gelooft in concreet dienstwerk en structurele engagementen/aanpak 
- heeft een open karakter 
- werkt samen met mensen en verenigingen van andere religies en levensbeschouwingen 

Het Netwerk wil ruimte bieden voor vorming, herbronning, reflectie, voor ontmoeting, dialoog en uitwisseling. 
Het wil kansen bieden om te groeien in een gewortelde spiritualiteit, verbinding te maken tussen verschillende maatschappelijke spelers, de krachten te versterken die zich inzetten voor een meer solidaire samenleving.

Netwerkavond: “Je zult een vreemdeling niet slecht behandelen en hem het leven niet moeilijk maken.” (Ex. 22,20)

Donderdag 4 oktober in het Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2 te Gent. 
19.00 u.: Onthaal 
19.30 u.: Welkom en gebed 
Peter Vande Vyvere, Bisschoppelijk gedelegeerde diaconie en caritas 
19.40 u.: Dominic Verhoeven (directeur Caritas Vlaanderen) over de Bijbelse en katholiek-sociaal-ethische achtergronden van de gastvrijheid voor vluchtelingen.
20.30 u.: Keuze uit vijf werkwinkels: 
        - Katrien Vandeweghe (Sant’Egidio Antwerpen) over haar ervaringen met het onthaal van vluchtelingen in de gemeenschap van Sant’Egidio. 
        - Didier Vanderslycke of Nils Luyten van Orbit over het begeleiden van erkende vluchtelingen bij hun moeilijke zoektocht naar een woonst. 
        - Bert Schelfaut, Evy Roels en Mieke Van Quekelberghe (parochie in Lokeren-Moerbeke) over hun ervaringen met het onthaal van een Syrisch gezin dat dankzij de humanitaire corridor in Lokeren woont. 
        - Sofie De Mot van Caritas International geeft een ‘inleiding-voor-dummy’s’ over de procedures en rechten voor vluchtelingen in ons land.
        - Monique Buysse is al geruime tijd ‘buddy’ voor Sosan, een Afghaanse vrouw in Lokeren en vertelt hoe dat werkt. 
21.30 u.: Afronding en ontmoeting bij een drankje.

Deelname aan deze vormings- en ontmoetingsavond is gratis.
Inschrijven is wel nodig.
Begin september kan u op www.ccv.be/gent een link om in te schrijven.
De keuze voor een werkwinkel gebeurt op de avond zelf.