advent

TIJD VAN WACHTEN
Op weg naar Kerstmis met de ‘Advent’

Dagen korten, nachten worden langer. We zijn op weg naar de donkerste dagen in het jaar. En dan denken we zeker aan Kerstmis. Toch blijft dit gebeuren iedereen een warm gevoel geven.
Dit warm gevoel kennen we ook van de warmste week. Dit jaar is het thema: kansarmoede.
Het DWW Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting zal projecten steunen die passen in dit jaarthema.
De voorbereiding op kerstdag begint met de advent, die start op zondag 27 november. Het is de tijd waarin wij wachten naar de komst van Jezus. Met zijn komst kan er ook een wereld komen van vrede, gerechtigheid en liefde. Maar dan dienen we ons open en ontvankelijk te stellen voor de werkelijkheid en verwelkomen we zo met open handen het onverwachte: eenvoudige, kleine dingen in het leven. Dit geeft ons vreugde en kansen!
In de kwenenboskerk vierden we vroeger op woensdagmorgen advent met kaarslicht, gevolgd door een eenvoudig en gezellig ontbijt.
Reeds 2 jaar werd dit onmogelijk gemaakt door corona. De mensen zijn intussen ouder geworden, het is koud en ook de prijs voor de energie loopt steeds verder op. Hierdoor vervalt onze samenkomst.
Toch willen we via Kerk & leven 4 weken in vertrouwen, in hoop, in verbondenheid en in solidariteit advent samen beleven.
Wij nodigen jullie uit om in elk huis een adventskrans of adventstafereel te maken met bladeren, lint, kaarsen…
Zo zien we gedurende 4 weken in elke huiskamer het licht groeien.
Je kan bij het aansteken van het kaarsje de teksten en gebeden lezen die we meegeven of je kan muziek beluisteren of gewoon even stil worden…

Elke week wordt een kaars aangestoken.
Zo krijgen we aan het einde van de adventstijd: “Vier kaarsen voor de Advent”

Kaars 1: Adem. 
Een kaars om op adem te komen: snoeien in de eigen drukdoenerij, de dingen vermijden die ons afleiden van onze idealen. Worden zoals Maria, luisteren naar een engel die ons nieuwe toekomst kan wijzen. Laat ons de stille wijsheid uitspreken: nieuwe adem krijgen herboren worden.
(Jean-Paul Vermassen)

Wat betekent Advent?
Advent is leren wachten,
wachten op het feest,
en de tijd nemen om je voor te bereiden.
Advent is wachten tot het goede woord kan gesproken worden.
Advent is wachten en zwijgen wanneer het nog te vroeg is,
wachten tot de dageraad de nacht aflost.
Advent is wachten zoals God wacht op de keuze van de mens voor Hem.
Advent is durven vertrouwen,
vertrouwen dat God aan de kant van de mensen staat,
vertrouwen dat de toekomst meer inhoudt dan het verleden,
vertrouwen dat het kleine teken een belofte inhoudt.
(Okra)

Bidden we dan samen het adventsgebed 
Heer, 
Gij noemt ons uw volk op weg.
We zijn moe, we wankelen.
We zijn bang dat de toekomst ons ontglipt dat we weldra niets meer betekenen.
Kom naar ons toe.
Neem angst en nodeloze zorg van ons weg.
Maak ons vrij.
Leer ons wat vertrouwen is. Help ons hoopvol wachten.
Kom naar ons toe.
Wees Gij onze toekomst.
Roep ons weer samen.
Spreek uw woord dat adem geeft.
Deel uw brood dat leven doet.
Roep ons wakker.
Houd ons waakzaam.
Maak uw trouw in ons zichtbaar.
Dat uw Geest in ons eindeloos bidt: kom, Heer Jezus, kom.
(Jaak Pauwels)

Marleen
 

Zoeken

Dekenaal nieuws