Tenhemelopneming van Maria: hoe zat dat ook alweer?

Tenhemelopneming van Maria: hoe zat dat ook alweer?

Daar ons volgend parochieblad verschijnt op 16 augustus, willen we toch even stil staan bij 15 augustus, waarbij de Kerk de opneming van Maria in de Hemel viert. Toch stierf ze als een gewoon mens. De moeder van Jezus is herkenbaar en troostvol.
Het kerkelijke jaar kent veel Mariale feesten. 4 ervan zijn hoogfeesten.
8 december: Maria Onbevlekt Ontvangen
1 januari: Maria, Moeder van God
25 maart: de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
15 augustus: Tenhemelopneming van Maria
Samen vertellen deze feesten het leven van Maria en vormen ze een richtsnoer voor gelovigen door het jaar heen. 
Maria zou Jezus haar hele leven volgen en op die manier letterlijk en figuurlijk plaats in zichzelf maken voor God.
Maria is helemaal mens en daardoor heel herkenbaar en troostvol voor ons. Door alle vreugde en verdriet heen die ze als mens beleefde, koos ze altijd weer voor Jezus. Zo is ze een voorbeeld voor gelovigen.
De Kerk neemt aan dat Maria gestorven is zoals alle andere mensen, wat niet wegneemt dat God haar met geest en lichaam bij zich heeft opgenomen. Het verschil met ons, gewone stervelingen, is dan dat ze niet het verval van de dood kende.
(Verwerkt uit Kerknet)

Bidden we daarom tot Maria:
Maria, wat me boeit in jou
is je bereidheid om te delen.
Je vindt het zo vanzelfsprekend
dat je beschikbaar stelt
en uitdeelt met open handen.
al wat je hebt
wat je bent
wat je kunt
wek in mij het diep verlangen
meer en meer op jou te gelijken.
Maria, wat me boeit in jou
is je spontane dienstbaarheid
je vindt het zo vanzelfsprekend
dat je tijd maakt om te luisteren
dat je tijd maakt om te helpen
dat je tijd maakt om lief te hebben.
Maria, wat me boeit in jou
is je verwijzing naar God.
Je vindt het zo vanzelfsprekend
dat al wat je denkt
wat je zegt
wat je doet
één groot danklied wordt voor de Heer.
Wek in mij het diep verlangen
meer en meer op jou te gelijken
dan wordt ook mijn liefde voor God
dienst aan al mijn medemensen.

(Uit Thomas vieringen)
Marleen