TAIZEVIERING 

TAIZEVIERING  - VRIJDAG 6 MAART – 20 UUR  -  KERK LANDSKOUTER

Bidden in de stijl van Taizé is samen zingen, luisteren naar de Schrift, stil worden …. 
De vieringen zijn eenvoudig. Rustige, meditatieve gezangen die iedereen vlot kan meezingen zijn de leidraad. Kaarsen verlichten de ruimte en brengen licht en warmte in ons hart. Taizé staat voor een oecumenische pelgrimage van vertrouwen op aarde, een wondere plek van hoop en verzoening met jezelf en met God. In deze waken bidden we dat Gods Heilige Geest ons mag bemoedigen en sterken om vol vertrouwen op weg te blijven gaan. Het gebed is eenvoudig. Je kan gemakkelijk aansluiten en meezingen en bidden. Bij het begin krijg je een blaadje met de partituur en de tekst van de liedjes. De liederen worden begeleid met instrumenten zoals gitaar en dwarsfluit. We geven het (kaars)licht aan elkaar door, luisteren naar een bijbellezing en maken het stil. Een moment van gebed en stilte in ons drukke leven, het doet deugd.