START - Nieuwe parochieploeg 

START

Nieuwe parochieploeg 

Op vrijdag 21 september kwam de nieuwe parochieploeg voor het eerst samen, voor deze keer aangevuld met de leden van de ontslagnemende stuurgroep.
Na gebed en kennismaking werden de taakomschrijving en de werkwijze voor de parochieploeg nog eens toegelicht vanuit de visie die ons bisdom hierover heeft aangereikt.
Meteen werden daaraan een aantal concrete vergaderafspraken gemaakt. Zo zal de parochieploeg maandelijks samenkomen op de tweede dinsdag.
Door de stuurgroep werd een aanzet voor een beleidsplan gemaakt. 
Hierin werden de reflecties van de voorbije twee jaar samengevat als beginsituatie. Duidelijk hierbij is alleszins dat de kerk, de parochie en de parochieploeg voor immense uitdagingen staan naar werkbaarheid en bemensing.
Duidelijk is ook dat we niet alles tegelijkertijd kunnen aanpakken.
Daarom zal de eerste taak van de parochieploeg erin bestaan de dringendste zaken op te volgen en een haalbaar plan op te stellen waaraan stapsgewijs wordt gewerkt. Het hoofddoel blijft altijd dat Jezus’ boodschap zichtbaar en tastbaar onder de mensen mag wonen.
Daarom zal het ook belangrijk zijn een goede samenwerking op te zetten met de plaatselijke groepen die nu al onze kerkgemeenschappen dragen.
De parochieploeg is dus geen ‘superwerkgroep’. Het gaat om samen gedragen collegiale verantwoordelijkheid en dus zal een goede communicatie bijzonder belangrijk zijn.
Als eerste op te volgen zijn alleszins de verzorging van de liturgie op de diverse kerkplekken (de regeling van de zondags- en weekvieringen, de mogelijke samenwerking in sterke tijden …) Na nog enkele mededelingen uit het dekenaat en de bedanking van de leden van de stuurgroep kon er geklonken worden op een nieuwe start.

Namens de parochieploeg
Adelheid Verstraeten (parochie assistent) en Wies Merckx