SPIRITUEEL VOEDSEL IN CORONATIJD

 

ºO•❤•.¸✿¸.•❤•.❀•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ  SPIRITUEEL VOEDSEL IN CORONATIJD … Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ.•❀.•❤•.¸✿¸.•❤•OºMIJMERINGEN BIJ HET EVANGELIE
 

BIJ HET EVANGELIE VAN ZONDAG 6 DECEMBER – 2de ZONDAG VAN DE ADVENT
BEGIN EEN NIEUW LEVEN (Marcus 1,1-8 – uit de Bijbel in Gewone Taal)

Hier begint het goede nieuws over Jezus Christus, de Zoon van God.
In het boek Jesaja staan deze woorden van God:
'Ik stuur mijn boodschapper vooruit. Hij moet de weg vrijmaken. Hij roept in de woestijn: Opzij voor de Heer! Maak de weg klaar voor de Heer!'
Die woorden gaan over Johannes de Doper. Hij leefde in de woestijn. Daar zei hij tegen de mensen: 
‘Begin een nieuw leven en laat je dopen. Dan zal God je zonden vergeven.’
Alle mensen uit Judea en Jeruzalem kwamen naar Johannes toe. Ze zeiden:
‘We hebben spijt van alles wat we verkeerd gedaan hebben.’
En Johannes doopte hen in de rivier de Jordaan. Johannes liep in een jas van kameelhaar, en hij had een leren riem om. Hij leefde van sprinkhanen en honing. Johannes vertelde de mensen iets bijzonders. Hij zei:
‘Na mij komt iemand die veel machtiger is dan ik. Ik ben niet eens goed genoeg om zijn schoenen uit te trekken. Ik heb jullie gedoopt met water. Maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’

ZOON VAN GOD
Marcus begint zijn evangelie met een titel waarin hij weergeeft waarover zijn goed nieuws zal gaan. - Jezus is de Christus, dat is de gezalfde. Dat sluit aan bij de traditie waarbij toen alle koningen werden gezalfd.
- Jezus is de Zoon van God. Onder het kruis zal de honderdman hetzelfde zeggen. (Mc 15,39)
Hoe zien wij Jezus als onze Koning? Welke invloed heeft Hij op ons dagelijks leven? En wat betekent zijn boodschap als Zoon van God?
In het kader van het woord ‘Opzij voor de Heer, maak zijn weg klaar’ kan dat klinken als een verwittiging die ons bang wil maken. Veeleer denk ik dat het ons wil wakker houden, zoals vorige week omschreven. Het wil ons vrijwaren van zelfgenoegzaamheid: ‘Kijk eens hoe goed we al bezig zijn!’
We mogen blij zijn om wat er al is, maar dat mag ons niet in slaap wiegen!

OPNIEUW BEGINNEN
Benedictus noemt zijn levensregel uitdrukkelijk een 'regel voor beginners'.
Zowel de novice als de abt blijven hun leven lang beginners.
In zijn boek ‘Een levensregel voor beginners’ vertaalt Wil Derkse de regel
van de heilige Benedictus (6de eeuw) naar het leven buiten een klooster: een gezin, een school, een bedrijf, een orkest, een ziekenhuis. (uitg. Lannoo, 2000, ondertussen 32ste druk)
Begin een nieuw leven, zegt Johannes de Doper ons. Dat  staat in schril contrast met een houding van gaan zitten bij alles wat we hebben bereikt. Dat hebben gepensioneerden ook vaak te leren van jonge mensen: zij kijken naar de tijd met nieuwe ogen, verwachtingsvol over wat er allemaal mogelijk is.
Misschien is deze coronatijd daarvoor een uitgelezen kans!
We kunnen niet op café, niet op restaurant, niet op reis.
Betekent dat het einde van ons leven? Het geeft ons mogelijkheden om andere dingen te doen, anders naar onze tijd te kijken en ermee om te gaan. Kijk maar hoeveel meer er gekookt wordt, gewandeld en gefietst. En dat opent de weg naar nieuwe gewoonten: winkelen in de buurt, tijd en de deugd om zelf iets te maken in plaats van alles kant en klaar aan te
schaffen, telefoontjes of chats met kinderen en kleinkinderen waardoor gesprekken op afstand ons toch dichter bij elkaar brengen … Hopelijk houden we wat goed is vast na de crisis!

GEDOOPT
Als gedoopte werden we ondergedompeld om te sterven aan de oude mens om uit het water herboren te worden tot nieuw leven, een leven waarin wij bewust een plaats geven
aan God.
Dat doopsel is geen ‘moment’ in ons leven.
Het is een voortdurende oproep om nieuw te worden, om te kijken en te luisteren naar wat er vandaag op mijn weg komt en daarop in te spelen. Om uit mijn zetel op te staan en te gaan, waar God het wil …
Daarvoor werden we in ons doopsel ook gezalfd, om sterk te staan in alles wat er op ons afkomt in het leven. Om te weten dat God met ons meegaat, hoe ongebaand het pad ook lijkt dat voor me ligt.
Marcus eindigt zijn evangelie hierover heel duidelijk met een woord van Jezus (net voor zijn hemelvaart): 
‘Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen, zullen deze genezen zijn.’ (Marcus 16,16b-18)
Durven we dat geloven, een leven lang?

(Wies Merckx)