SPIRITUEEL VOEDSEL IN CORONATIJD

ºO•❤•.¸✿¸.•❤•.❀•.Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ  SPIRITUEEL VOEDSEL IN CORONATIJD … Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ.•❀.•❤•.¸✿¸.•❤•OºMIJMERING BIJ HET EVANGELIE VAN 07 maart 2021

3de ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

GROTE KUIS (Johannes 2,13-25)
Toen het paasfeest der Joden nabij was, ging Jezus op naar Jeruzalem.
In de tempel trof Hij de verkopers van runderen, schapen en duiven aan en ook de geldwisselaars, die daar zaten.
Hij maakte een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen; 
het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels en wierp die omver.
En tot de duivenhandelaars zei Hij: 'Weg met dit alles! Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!’
Zijn leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat: De ijver voor Uw huis zal mij verteren.
De Joden richtten zich tot Hem met de woorden: 'Wat voor teken kunt Gij ons laten zien, dat Gij dit doen moogt?'
Waarop Jezus hun antwoordde: 'Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.'
Maar de Joden merkten op: 'Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd; zult Gij hem dan in drie dagen doen herrijzen?'
Jezus echter sprak over de tempel van zijn lichaam.
Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden, herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en geloofden in de Schrift en in het woord dat Jezus gesproken had.
Terwijl Hij bij gelegenheid van het paasfeest in Jeruzalem was, begonnen er velen in Hem te geloven bij het zien van de tekenen die Hij deed.
Maar Jezus van zijn kant had geen vertrouwen in hen, omdat Hij allen kende.
Hij wist wat er in de mens stak en daarom was het niet nodig dat iemand Hem over de mens inlichtte.

LENTE
Het is voor velen een onweerstaanbare gewoonte om bij de eerste lentetekenen de grote kuis te houden. Na de geslotenheid van de winter, wordt alles opengegooid en ‘schoon’ gemaakt. Alle stof moet weg. Wat onvoldoende gebruikt wordt, krijgt de bons. Het huisje spic en span, klaar voor een nieuw seizoen.

GROTE KUIS
Het lijkt of Jezus in de tempel ook eens kuis wil houden.
Hij veegt de misgroeiingen van tafel. Dat staat voor hem veraf van een waarachtige geloofsbeleving.
Jezus houdt niet van schijnvertoningen. Hij vertrouwt het niet als er geld en winstbejag mee gemoeid is: ‘Maar Jezus van zijn kant heeft geen vertrouwen in hen, omdat Hij ze allemaal kent: niemand hoeft Hem iets over de mens te leren. Hij weet zelf hoe mensen van binnen zijn.’ Zo lezen we op dit einde van het evangelie in een andere vertaling.

ONTMOETINGSPLAATS

En in dit Johannesevangelie jaagt hij meteen ook alle dieren buiten. Het gaat hier om offerdieren. Daardoor ondermijnt hij als het ware de hele cultus van de Joden. Het is alsof Jezus de tempel overbodig maakt. Hij daagt hen zelfs uit om hem af te breken. Voor hem is dit stenen gebouw niet langer de verbindingsplaats met God, zeker niet in de vorm die deze markt- en rovershal geworden is. Hij zelf is de ontmoetingsplaats tussen God en mens. Hij wil voor ons de contactpersoon met de Vader zijn. Hij is de nieuwe tempel.

OFFER

Zijn nieuw verrezen lichaam is het offer in de tempel. Daar ontmoet hij zijn kerkgemeenschap. Overal op plaatsen waar zijn leerlingen samenkomen rond zijn tafel is er ontmoeting.
Jezus' nieuw Lichaam dat wij als gemeenschap vormen, is uiteindelijk de ruimte voor wat de oude tempel eigenlijk bedoelde te zijn: Gods woning onder de mensen.
Hier is het dat wij tot Hem met bezieling bidden. Hier is het dat wij Hem een waardig offer brengen: niet de bloederige offers van dieren, wel de bereidheid van ons hart om te vergeven en te delen met de zwakkeren.

STENEN

In onze christelijke Kerk gaat het niet in de eerste plaats om stenen. De mensen zijn het belangrijkst, alle soorten mensen, dus ook de zwakkeren en de kleinen. 
Daar is onze God dus tegenwoordig dus vooral te ontmoeten. Niet in één of andere stenen machtstempel die toch zal worden verwoest. Wel hier, in deze kleine gemeenschap rond de tafel, in het nieuwe Lichaam van Jezus dat wij vormen als wij leven vanuit Zijn Geest: dankend, delend en dienend.

AAN TAFEL
Dat missen we vandaag zo zeer. In deze coronacrisis waarin we nauwelijks moegen samenkomen rond de Heer. Waar we etend aan zij tafel kracht en inspiratie vinden om opnieuw de week door te komen. Hopelijk is dat snel weer mogelijk!

(Wies Merckx)
 

MAG HET IETS MEER ZIJN ?

Vastenreeks 'Doortocht
K&L en Kerknet 

De redacties van Kerknet en Kerk & Leven slaan veertig dagen de handen in elkaar om je geestelijk voedsel                                                                                                    te leveren in een periode van soberheid, onthechting en bezinning. 

Ontdek de artikels in Kerk & Leven en op   www.kerknet.be/doortocht

Aan het project is ook een wedstrijd verbonden. 
Ontdek welke fantastische 'Gentse' prijs te winnen is... 

 

 

 

GESPREK IN DE VEERTIGDAGENTIJD MET BISSCHOP LODE VAN HECKE
Je kon reeds kennismaken met twee gesprekken van onze bisschop n.a.v. de vasten. Hierbij volgt
DEEL 3: ‘Hoe moeten we boete begrijpen?’

Klik hier: https://www.youtube.com/watch?v=AR4Wjf22REM

EEN MUZIKAAL EXTRAATJE
De Amerikaanse zangeres LAUREN DAIGLE (29 jaar) zingt vanuit haar persoonlijke geschiedenis (ze
was als vijftienjarige 2 jaar bedlegerig ten gevolge van een ernstige aandoening) haar geloof uit. Ze
doet dat succesvol want ze scoorde al hoge toppen met enkele platen die ze uitbracht.
Meest bekend is wellicht haar single ‘You say’. Het vertelt een broos zelfwaardegevoel …
Je vindt hieronder 2 links voor dat lied waarvan één de officiële video is, op de andere hoor je het
lied en kan je de (Engelse) tekst lezen. Daaronder is er ook een stukje vertaald …

https://www.youtube.com/watch?v=sIaT8Jl2zpI&list=PL2ILm_0vRzcp1KVHw6DhXnV5JKrxCFK1I

Hierbij vind je de tekst van de eerste strofe en het refrain …
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough
Every single lie that tells me I will never measure up
Am I more than just the sum of every high and every low
Remind me once again just who I am because I need to know
Ooh-oh
You say I am loved when I can't feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
And you say I am held when I am falling short
And when I don't belong, oh You say I am Yours
And I believe (I)
Oh, I believe (I)
What You say of me (I)
I believe

vertaling;

In mijn hoofd zitten stemmen die zeggen dat ik niet goed genoeg ben.
Elke simpele leugen die me zegt dat ik nooit zal opstaan.
Ben ik meer dan alleen maar de optelsom van alle hoogtes en laagtes?
Herinner er mij nog maar eens aan wie ik ben, want ik wil het weten …
U zegt dat ik geliefd ben als ik het niet voel.
U zegt dat ik sterk ben als ik me zwak voel.
En U zegt dat ik een held ben als ik voel fdat ik tekort kom.
En als ik mij nergens thuis voel, zet U dat U bij me bent.`
En ik geloof,
oh, ik geloof
wat U zegt over mij.
Ik geloof.

VOOR WIE IETS MEER WIL IN DEZE VASTEN …
GESPREK IN DE VEERTIGDAGENTIJD MET BISSCHOP LODE VAN HECKE

Voor de aanvang van de vasten kon je reeds kennismaken met het eerste gesprek van onze
bisschop n.a.v. de vasten. Hierbij volgt DEEL 2!

Klik hier: https://www.youtube.com/watch?v=6n7pxuCHic4&feature=youtu.be

EEN EXTRAATJE
In 2009 vroeg de KRO-NCRV (Nederlandse katholieke radio en televisie) aan zanger/liedschrijver
STEF BOS om zich door Bijbelse figuren te laten inspireren bij het schrijven van twaalf liedjes. Zo,
ontstond het album ‘In een ander licht’. Bos haalde personen als Job, Lea, Maria en Petrus bewust
uit de context van geloof, kerk en dogma’s en maakte er herkenbare mensen van vlees en bloed
van. Mensen die worstelen met thema’s als overgave, liefde, verlies en behoefte aan erkenning.
Tijdens het concert en op de dvd-extra’s vertelde Bos hoe de liedjes ontstonden en werden hij en
het Metropole Orkest achter de schermen gevolgd.
Hierbij een lied als smaakmaker:
‘Alles is lucht – Lied van Prediker’ (gezongen samen met Frank Boeijen)
Bos noemt het boek Prediker een van de meest filosofische boeken in de Bijbel. Voortdurend
verschuift het dualisme van goed en kwaad. De Prediker spreekt zich niet uit. Verklaart alles tot
lucht en leegte maar stuurt ons ook in de richting van het genot. Hij maakt ons niet moedeloos
door alleen het zinloze te benadrukken. Een boek waarmee de dogmatische denker niet uit de
voeten kan want het geeft weinig houvast om anderen te veroordelen en de duivel aan te doen …

Klik hier (met liedtekst …): https://www.youtube.com/watch?v=zK8UDQ6201E

 

 

TOEMAATJE … 
Ooit de film ‘LES CHORISTES’ gezien? (2004) 
Een Franse opvoedingsschool, 1949. Een nieuwe opvoeder tracht met het oprichten van een koor de jongens op te fleuren en discipline bij te brengen. Zo ontdekt hij bij iemand met een moeilijke houding een bijzonder zangtalent. Met het lied ‘Hymne à la nuit’ presenteren ze zich op een zangavond voor de gravin en de notabelen uit de omgeving … 
De film is een aanrader! 

Klik hier om het lied te beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=cQSTAhXR3Ko

MUZIKAAL TOEMAATJE …
We zijn nog lang niet aan Pasen, maar deze week ontving ik een mooi filmpje via vrienden. Ik wil
het jullie niet onthouden …

Klik hier: https://www.youtube.com/watch?v=9jynUQjIXxM

 

PODCAST
WIL JE GRAAG ANDRÉ DE WITTE HOREN VERTELLEN? EEN PODCAST …
André De Witte is bisschop emeritus in Ruy Barbos (Brazilië) en is afkomstig uit Scheldewindeke!
Hij vertelt vrijuit over de Kerk in Brazilië en wat wij bv. ook van hen kunnen leren.
https://soundcloud.com/kerknet/vlaamse-bisschop-in-brazilie-getuigt-podcast-wim-corbeel