Sint-Apolloniakermis Munte

Sint-Apolloniakermis Munte

Apollonia van Alexandië (16e eeuw polychromie) Sint-Bonifaciuskerk Munte – Paul Hermans

Het woord kermis komt van kerkmis of kerke-misse.  Op die dag stroomde het volk samen om de patroonheilige te vereren en om zich te vermaken. Al sinds de zestiende eeuw, of misschien zelfs al vroeger, wordt Sint-Apollonia in Munte gevierd en gaat het weekend na haar naamdag op 9 februari, de kermis door. 
Apollonia van Alexandrië was een heilige en martelares uit Egypte. Ze werd gevangen genomen in het jaar 249 tijdens de christenvervolgingen, omdat ze haar geloof niet wilde afzweren. Ze werd vreselijk gefolterd en haar kaakbeen verbrijzeld. Daarom is ze patrones van de tandartsen en tandtechnici. In Vlaanderen kon men in vele gemeenten tot in de jaren vijftig van vorige eeuw, “zijn tandpijn verkopen” aan Sint-Apollonia.
In de Sint-Bonifatiuskerk wordt van 9 tot en met 14 februari het 16de eeuwse polychrome beeld van Sint-Apollonia getoond. De kerk is dagelijks toegankelijk van 10uur tot 17u30. De jaarlijkse liturgische dienst voor de overledenen kan, gezien de corona-maatregelen, niet doorgaan.
In de zijbeuk zijn er heel wat documenten over de Sint-Apollonia devotie en over volksgebruiken ter ere van “Sinte Plone” te zien.

Anne-Mie (uitMUNTEnd) en Bernice (kerkraad)