SINT-ANNAVERERING IN BOTTELARE

SINT-ANNAVERERING IN BOTTELARE
De Heilige Anna in het nieuw
 

Ze wordt oud … het miraculeuze beeld van Sint-Anna toch!
Ze is dringend aan herstelling toe (op haar leeftijd is dat niet verwonderlijk …). Monumentenzorg vraagt om het originele beeld niet langer in de ommegang mee te dragen vanwege zijn broosheid en de restauratie ervan te plannen. Bovendien verdient dat waardevolle beeld ook een betere bescherming. Monumentenzorg zal ons bij dit alles adviseren.

Om al deze redenen werd door de kerkfabriek besloten een kopie te laten maken van het originele beeld en deze op de troon te plaatsen. Zaterdagavond, na de eucharistieviering, werd dit nieuwe beeld gewijd.
Het originele beeld krijgt voorlopig een plaats in het zij-altaar.
Later, na restauratie, komt het dan vooraan in de kerk bij het beeld van de heilige Joachim, echtgenoot van de heilige Anna.

Om allerlei geruchten uit de wereld te helpen, wilden we jullie graag de juiste toedracht van dit gebeuren toelichten. Alvast dank voor jullie begrip!

Sint-Annaviering op zaterdag 27 juli
 

Sinds jaar en dag wordt in Bottelare Sint-Annazondag gevierd. Door de herschikking van de parochies is het dit jaar een zaterdagavond geworden.
Een nieuw St.-Annabeeld stond gereed om feestelijk rondgedragen te worden langs de St.-Annaommegang. Brute pech! Door de hevige regen is de rondgang letterlijk in het water gevallen.
Priester Julien Schreyen heeft het nieuwe beeld ingezegend, het staat nu gereed voor een volgende ommegang.
Sint-Anna blijft aanwezig in Bottelare.
Tekst over de viering: Chris