SINT-ANNAVERERING

SINT-ANNAVERERING
Naast individuele pelgrims kwamen vele bedevaarders in groep naar Bottelare.
Van de groepsbedevaarten is de groep uit Deerlijk en Deerlijk-Sint-Lodewijk
de laatste die zijn traditionele bedevaart nog steeds in ere houdt.
In 1982 vierden de Deerlijkse bedevaarders hun jubileumbedevaart van 250 jaar.
In 2019 zal de traditie doorgaan en staat de teller op 287.
Op Pinksterenzondag 09 juni 2019 om 09.30 in de Sint-Annakerk Plechtige Eucharistieviering, aansluitend ommegang van de Sint-Annakapellen en na de ommegang in de kerk Sint-Annagebed en zegening met de reliek van Sint-Anna.
Daarna middagmaal met koude vleesschotel en drankje voor de bedevaarders en andere Sint-Annavereerders in de Patro-Kring.
Reserveren voor het middagmaal bij Luc Pontzeele voor donderdag 06 juni 2019.
De naam en de figuur van Moeder Anna is, tot op de dag van vandaag, nog altijd een belangrijk gegeven in de identiteit van de Bottelaarse dorpsgemeenschap.
Daarom wordt het aansluiten van onze parochianen bij de bedevaart warm aanbevolen.
Zorg dat U er bij bent!

Een Sint-Annavereerder.