Serene en intieme gebedsviering voor de overledenen op Allerheiligen

Serene en intieme gebedsviering voor de overledenen op Allerheiligen

Op de hoogdag van Allerheiligen ging er in de St.-Pietersbandenkerk van Merelbeke centrum een heel serene en intieme gebedsviering door voor de overledenen van het voorbije jaar.
Door de verscherpte ‘corona’- maatregelen kon er maar één familielid per overledene aanwezig zijn.  Heel droef, want velen onder hen hadden in de voorbije maanden reeds onder moeilijke omstandigheden en in zeer beperkte kring afscheid moeten nemen van hun geliefd familielid.

Warm kaarslicht bij het evangelieboek en de vele kruisjes …
In de kerk was het enorm sfeervol: er was heel veel licht en er speelde rustige orgelmuziek.
De mensen werden vriendelijk onthaald door een medewerker, welke hen onder een bemoedigend woordje naar hun plaats begeleidde.  
Vooraan stond naast het altaar een mooi bord met een prachtig icoon met daarrond alle kruisjes van de overledenen. Er brandde warm kaarslicht bij het evangelieboek en het geheel was mooi versierd met chrysanten en herfstbladeren.
 

Heer, wij noemen U de namen van onze dierbare overledenen …
De priester sprak een woord van welkom uit en verwoordde dat we samenkwamen bij de Heer om de namen te noemen van onze dierbare overledenen. en om te bidden voor alles wat zij ons gegeven hebben en voor datgene wat zij voor ons betekenden.
Alle aanwezigen spraken daarna samen hun geloof uit in de Heer welke nieuw leven schenkt aan hun dierbare overledenen, en vroegen tevens aan God om zich over hen te ontfermen, hun kracht en troost te zijn en hen te sterken in het geloof.
In de schriftlezing hoorden we Paulus zeggen dat Jezus uit de dood is opgewekt als voorganger en wegbereider van hen die gestorven zijn en dat we daardoor allen kunnen herleven in Christus. Een mooie en hoopvolle boodschap.

Kaarsen en tientjes van de rozenkrans …
Vervolgens volgde een heel mooi moment, welke zich drie keer herhaalde.
De namen van de overledenen werden genoemd, men stak een kaars voor hen aan en baden samen een tientje van de rozenkrans voor hen.
Daarna ontvingen de familieleden het kruisje van hun dierbare.
Prachtige orgelmuziek begeleidde dit ontroerend geheel.

Heer, wij noemen U de namen van onze dierbare overledenen en bidden voor hen …

November 2019: Van Lancker Gilbert
December 2019: Volckaert Theophiel, Van Vlaenderen Denise
Januari 2020     : Geldof Pierre, Hollebosch Antoinette, Wollaert Agnes, De Meyer Liliane
Februari 2020   : Temmerman Marie-Louise, Duvilliers Roger, Van Den Neucker Georgette,     
                            De Baere Juliën, Van Parys Gilbert
April 2020        : Thienpont Mariëtte, Vermeulen Marguerite, De Belie Paul, Yla Jozef,
                            Verhaegen Willy
Mei 2020          : Volkaert Hugo, Dhooge Annie, Plasschaert Simonne
Juni 2020          : Piens Nelly, De Paepe Gilbert
Juli 2020           : Verbelen Monica
Augustus 2020  : Le Fèvre Emile, Buyle Joël, Naessens Juliënne, Cansse Liliane, 
                            De Marteleire Herman, Uvyn Jacky
September 2020: Ceuterick Rachel, Vervust Agnes, Raes Irène
Oktober 2020    : Thibo Gabriëlle, Gyselinck Herman, Vanden Meersschaut Blanche

In het huis van de Vader is er plaats voor velen ….
Bijzonder hoopvol klonken vervolgens de woorden van het evangelie waarin Jezus aan zijn leerlingen zei dat er in het huis van de Vader plaats is voor velen, en dat je er kan komen door Hem te volgen : ‘’Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven ….. “
Onder de klanken van sfeervolle muziek kon men hier bij stilstaan en tevens bij een mooie bemoedigende bezinningstekst van Dietrich Bonhoeffer.
Wij baden als slot nog verbonden met elkaar het Onzevader en luisterden naar een mooi gebed door de priester.
Tenslotte werden we gezegend om in vrede heen te gaan met de warme woorden dat we ‘hen die we uit handen hebben gegeven - in de handen van de levende God hebben gelegd’ en dat die God ons steeds liefdevol nabij blijft, zeker in deze moeilijke dagen.

Bezinning- en gebedskaartje 
Bij het verlaten van de kerk, kreeg iedereen vanwege de parochie nog een mooi bezinnings-   en gebedskaartje mee naar huis.
Met dank aan Jurgen voor de mooie orgelmuziek;  Daniël en echtgenote voor de versiering van de kerk;  Rita, Martine en Marc om deze prachtige viering voor te bereiden en pastoor Adrien voor het warme gebed.  
Ikzelf stond in voor het ontsmetten en het afstand-houden bij het binnenkomen.
Laat ons allen in verbondenheid met elkaar – waar we ook zijn – bidden voor de overledenen in eigen familie en vriendenkring, de overledenen in onze parochie Heilige Moeder Teresa en voor de ontelbare slachtoffers welke Corona wereldwijd reeds maakte …. 

Bernadette

Bezinningstekst van Dietrich Bonhoeffer

Als je van iemand houdt en je bent van hem gescheiden,
kan niets de leegheid van de afwezigheid vullen.
Je moet dat niet proberen,
je moet eenvoudig aanvaarden en volhouden.
Dat klinkt hard, maar het is een grote troost,
want zolang de leegte leeg blijft,
blijf je aldoor met elkaar verbonden.
Het is fout te zeggen : God vult die leegte.
Hij vult haar helemaal niet, integendeel.
Hij houdt de leegte leeg en helpt ons zo
de vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren,
zij het dan ook in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker de scheiding.
Maar dankbaarheid verandert de pijn der herinneringen
in stille vreugde.
De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt.
Je moet zorgen dat je niet in je herinneringen blijft graven
en je erin verliest.
Een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat,
een veilig bezit;
dan wordt het verleden
een blijvende bron van vreugde en kracht.