SAMANA – Merelbeke-Flora - Ontmoeten

SAMANA – Merelbeke-Flora

Ontmoeten

Ooit hoop ik een heel verre reis te maken, God
En andere volkeren te leren kennen. 
Misschien ga ik dan naar China of naar een ander land,
Als het maar ver weg is.
Moet ik het zo ver zoeken?
Is een warme, oprechte ontmoeting met mijn medemens
niet voldoende om los te komen van mijn eigen kleine wereld,
 mijn ogen te openen voor het goede in elke mens,
zonder rekening te houden met zijn of haar huidskleur of godsdienst.
Laat ons niet langer wachten om onze medemens meer te ontmoeten 
Zodat we elkaar beter zouden begrijpen.
Een kleine stap om een wereld op te bouwen waarin elke mens even belangrijk.
 (bewerkte tekst) E.Roosen parochie Hasselt

Op dinsdagnamiddag 27 november organiseerde Samana Flora een ontmoeting tussen de zieken en de leerlingen van het zesde leerjaar van de Sint-Franciscus Basisschool. Zij hadden zich klassikaal voorbereid op een persoonlijk gesprek met een Samana-lid. Enthousiast staken zij van wal en na een persoonlijke kennismaking stelden zij heel interessante vragen naar het leven van vroeger, hoe zij de oorlog hadden ervaren, hun jeugdbelevenissen enz…
Sommige jongeren waagden zich aan diepgaandere gesprekken en wisselden hun eigen ervaringen uit in verband hoe zij omgingen met hun zieke oma en of opa en niettegenstaande hun beperkingen zoals minder goed te been zijn en of hardhorig,  zij het toch nodig vonden om regelmatig op bezoek te gaan want allen erkenden zij dat er veel eenzaamheid bestaat bij oudere en of zieke mensen.

Na het gesprek werden de gezelschapsspelen bovengehaald. Sommige spelen haalden jeugdherinneringen op, andere spelen vereisten een woordje uitleg maar iedereen vermaakte zich goed en werd heel wat afgelachen. Kortom we konden spreken van een geslaagde namiddag waarbij iedereen naar huis ging met een  tevreden gevoel  en daarvoor deden we het.