Pinksteren in Bottelare 

Pinksteren in Bottelare 
“Heilige Moeder Anna wil ons bevrijden van ziekte,
 oorlog en dure tijden”.
Het is het aloude gebed dat ieder jaar in de kerk en tijdens de Ommegang wordt gebeden.
Dit jaar is het meer dan toepasselijk, maar de St. Annaviering is zoals veel zaken afgelast.
De kapelletjes zijn dicht en de bedevaarders van Deerlijk zijn er niet. We ontmoeten een moedig koppel uit Deerlijk die toch even de traditie wilde voortzetten en de ommegang wandelde.
Mocht de Heilige Moeder Anna ons bevrijden van de corona pandemie zodat volgend jaar met Pinksteren de Sint-Anna bedevaart weer kan doorgaan.
Chris & Paul.