Paaswake

U bent hier

Paaswake

DE PAASWAKE is in de liturgie een speciaal moment.

Vuur – Licht en water worden gezegend en zullen vanaf die dag dienen voor verschillende vieringen. De stilte van de goede week wordt onderbroken door de vreugde van klokkengeluid.
In de Sint-Annakerk van Bottelare was iedereen onder de indruk van die mooie momenten die het Paasfeest vooraf gaan.
Chris.

In de liturgie van de paaswake vieren we de kern van ons geloof: Jezus, die gestorven is aan een kruis, is niet in de dood gebleven, maar door God tot nieuw leven opgewekt. De liturgie wil die overgang van dood naar leven op verschillende manieren tot uitdrukking brengen, onder meer met het spel tussen licht en donker. De ritus begint achteraan in de kerk. Daar wordt een vuur aangemaakt. Iedereen krijgt een kaars. Na een korte verwelkoming, en een wijdingsgebed over het vuur, ontsteekt de voorganger dat vuur, aan de paas-kaars.
Dat het bij het ontsteken en binnendragen van de paaskaars inderdaad om de verwelkoming van de verrezen Heer gaat, blijkt ook uit de aanroeping die tijdens de processie driemaal wordt herhaald.

dankenU’.
Met deze acclamatie wordt voor het eerst de stilte doorbroken die sinds Goede Vrijdag was ingezet. Na elke aanroep wordt het licht van Christus doorgegeven aan de aanwezigen Eenmaal de paaskaars op de ver-sierde kandelaar is geplaatst, volgt het hoogtepunt van de lichtritus: de lofzang van blijdschap en vreugde om het licht. (de verrijzenis van Christus)
Het derde deel van de paaswake bestaat uit de doopviering en de hernieuwing van de doopbeloften door alle aanwezigen. Daarbij komt een rituele herinnering aan de doop, door de besprenkeling met doopwater.
De paaswake besluit met de liturgie van de eucharistie zoals die van normale zondagen. Dit onderstreept meteen het paaskarakter van elke zondag.
Toch was deze eucharistie tijdens de paaswake een feestelijkheid. Overladen met een overvloed van licht, klank, vreugde en muziek en de uiteraard de traditionele paaseieren.