OPNIEUW EUCHARISTIE DE KERK …

OPNIEUW EUCHARISTIE DE KERK …

De nationale veiligheidsraad heeft het licht op groen heeft gezet om opnieuw religieuze erediensten bij te wonen vanaf 8 juni. In samenwerking met de specialisten van de exitstrategie (GEES) heeft de bisschoppenconferentie een protocol met veiligheidsvoorschriften uitgewerkt om binnen de grenzen van wat is toegelaten veilig publieke vieringen in kerken te laten doorgaan. Met de parochieploeg hebben wij dat alles op donderdag 4 juni besproken, ons baserend op de geldende afspraken op dat moment. Vermits men zelfs in het document van de bisschoppen spreekt over een dynamisch document, zullen er op (relatief korte) termijn zeker nog aanpassingen gebeuren. Voor onze parochie hebben wij na het bekijken van de concrete situatie vandaag volgende beslissing genomen.

Vanaf het weekend van 13 en 14 juni zijn er opnieuw eucharistievieringen in onze parochie. Concreet zal dat zijn op zaterdagavond om 18.15 uur in Bottelare, op zondag om 9.30 uur in Oosterzele en om 11 uur in Merelbeke centrum. Vermits voorlopig alleen de pastoor de vieringen kan voorgaan, is er op zaterdagavond tot nader order geen eucharistieviering in Merelbeke Flora.
Het maximum aantal peronen dat kan deelnemen aan deze vieringen is 100 voor Bottelare en Merelbeke centrum en 80 voor Oosterzele.
Iedereen die de kerk binnenkomt, moet de handen ontsmetten. Hiervoor zullen dispensers ter beschikking gesteld worden. Een mondmasker wordt aangeraden (maar is niet verplicht).
De afstandsregel van 1,5 meter dient voor niet-gezinsleden bewaard te worden. Dat betekent dat we zoveel als mogelijk vooraan inschuiven en zo in de beschikbare rijen aansluiten (gezinsleden samen; 2 stoelen tussen voor mensen uit een volgende bubbel; één rij telkens vrij laten). Hierdoor moeten we het mogelijk maken om elkaar zo weinig als mogelijk te dicht te benaderen. Enkele vrijwilligers zullen deze ‘bewegingen’ mee in goede banen leiden.
Bij de vredewens en het Onzevader mogen (buiten de eigen bubbel) geen handen worden geschud.
De samenzang wordt ondersteund door een cantor (voorzanger), koren zijn nog niet toegelaten. Ook zangboeken mogen we niet gebruiken. Wel zullen blaadjes met de liederen ter beschikking stellen. Deze worden na de viering meegenomen naar huis of in een doos verzameld om nadien te vernietigen.
We hebben gekozen om in het eerste weekend nog geen communie uit te reiken om aan de nieuwe situatie te kunnen wennen. Na dit eerste weekend zullen we de gang van zaken evalueren en beslissen wat nadien mogelijk is.
Voorlopig worden nog geen persoonlijke intenties voor overledenen opgenomen voor de diensten. We nemen daarover later een beslissing.
Na de viering is het niet toegelaten om samen te scholen op het kerkplein …
Voor wie een broze gezondheid heeft, verkouden is of om een andere reden twijfelt om deel te nemen aan de eucharistie onder deze beperkende voorwaarden, zijn er nog vieringen op de radio en de televisie of via livestream.

Ook voor uitvaarten en huwelijken gelden dezelfde (beperkende) regels.

Vanaf 1 juli zullen we opnieuw dopen. Daarvoor zal met de families die een doopsel hebben aangevraagd contact worden opgenomen.

Dit alles vraagt van ieder van ons een hele inspanning, maar het zal hoe dan ook deugd doen als we opnieuw samen kunnen vieren. Laat ons daarom vooral dankbaar zijn!

De parochieploeg.