Op weg naar Pinksteren...

Op weg naar Pinksteren
IK HEB U OP AARDE VERHEERLIJKT DOOR HET WERK TE VOLBRENGEN DAT GIJ MIJ HEBT OPGEDRAGEN TE DOEN
(Johannes 17, 1-11a)

Jezus spreekt ons vandaag over zijn verheerlijking zoals Hij de Vader heeft verheerlijkt.
HEERLIJK … Het is een woord dat misschien niet meer binnen ons dagelijks woordgebruik ligt. Ik doe een greep uit de vele synoniemen van ‘heerlijk’:
aangenaam, bekoorlijk, buitengewoon, enig, excellent, fijn, genotvol, hemels, magnifiek, prettig, prima, verrukkelijk, voldoening gevend, weldadig, kostelijk, uitmuntend, zalig, glorieus, groots, luisterrijk, majestueus, prachtig, bevredigend, delicieus, deugdelijk, goed, wel …

Dat alles kan ons een beeld geven van Jezus’ bedoelingen, van Gods bedoelingen. God heeft ons in Jezus, de mensenzoon, in concreto getoond hoe Hij met ons wil omgaan en wat zijn koninkrijk voorstelt. Wij kunnen dan ook slechts Gods werk volbrengen door Jezus hierin na te volgen, met al onze beperktheden, maar Hij staat aan onze kant, Hij is er met al zijn barmhartigheid.

Misschien is het goed dat wij ons trachten op te trekken aan onze sterke momenten, aan die passages uit ons leven waarin het  beste van onszelf is bovengekomen. Niet om daarbij te rusten, wel als een stimulans dat het kan en dat juist deze periodes ons bijzonder gelukkig maakten …
Geen grootse dingen, eenvoudig ten dienste staan, zonder pretentie …

DRIE GEBEDEN DIE ONS HIERBIJ AAN HET WERK ZETTEN 

DIENSTKNECHT
God,
Gij hebt ons Jezus geschonken,
uw Levend Woord.
Zijn leven
geeft ons zicht
op uw oneindige Liefde.

Schenk ook ons uw Geest.
Doop ons telkens opnieuw.
Dan blijven wij met U
en met uw Zoon
verbonden.

Geef ons de moed
om recht te doen
aan wat gekwetst is
of wegkwijnt.

Dan leren wij verstaan
hoe goed het is,
hoe deugd het doet
in uw dienst te staan.

 

DIENAAR?
Heer,
geef ons de moed
om ons klein genoeg te wanen
voor het werk van de dienaar,
opdat Gij voor de mensen zichtbaar wordt,
groter dan ons hart!

DOE MAAR GEWOON
God,
Gij hebt oog
voor wie niets heeft,
Gij slaat acht op wie 
klein en verweesd
te midden van de massa staat.

Help ons
onze pretentie af te gooien,
onze zelfgenoegzaamheid opzij te zetten
en maak ons echt,
oprecht.
Want alles
wat wij het onze wanen,
is slechts bruikleen.

Haal de schelpen
van onze ogen
en open ons hart,
dankbaar
en vrijgevig.

(WM)