Op bedevaart naar Oostakker

Op bedevaart naar Oostakker

Naar jaarlijks gewoonte trokken we op woensdag 7 augustus met een 72 personen met bus en auto naar Oostakker-Lourdes voor de bedevaart.
E.H. Adrien Dhooghe en diaken Peter Leeman gingen voor in de eucharistieviering.Het Oosterzeels Gangulfuskoor zorgde voor een mooie muzikale begeleiding. Dank aan al wie zich voor die mooie viering ingezet heeft.

De weergoden waren ons gunstig gezind en dus kon de gebedstocht doorgaan.Dank aan diaken Peter voor mooie begeleiding met tekst en gebed.

Om 16.45u werden we verwacht in “Hotel De Lourdes” voor een lekkere wafel met thee of koffie die door ieder gesmaakt werd.
Daarna keerden we tevreden huiswaarts.