Op bedevaart naar Oostakker

Op bedevaart naar Oostakker

Op woensdag 19 september 2018 onder een stralende zon ging Samana Balegem met 51 personen op bedevaart naar “Lourdes-Oostakker”. Om 14u vertrokken zij aan parking Rond Punt te Balegem. Om 15 u ging Pastoor Amand De Cock voor in de Eucharistieviering, diaken Tom assisteerde en het Parochiaal Zangkoor van Balegem zorgde voor de passende muziek. Ook een dertigtal personen van De Zilverlinde in Scheldewindeke sloten aan bij die Eucharistieviering.
Vervolgens deden ze de Kleine Ommegang en de begroeting aan de grot.
Na het godsdienstige gebeuren ge-noten ze in Het Boerenhof van 2 pannenkoekenmet koffie.
Om 19 uur gingen 51 gelukkige bedevaarders terug naar huis.