NIEUWS VANUIT DE PAROCHIEPLOEG

NIEUWS VANUIT DE PAROCHIEPLOEG
Verslag van de vergadering
In de vergadering van de parochieploeg werd gesteld dat openheid en communicatie bijzonder belangrijk zijn. Daarom willen wij jullie graag geregeld op de hoogte brengen van zaken die de hele gemeenschap aangaan. Soms kan dat in een vloeiende tekst. Deze keer is er vooral een opsomming van afspraken. Toch menen we dat het belangrijk is deze mee te delen.
Vandaar een nogal opsommend verslag …

Er werden enkele praktische zaken afgesproken i.v.m. de afscheidsvieringen van pastoor Renaat De Paepe (23 december in de kerk van Landskouter en 6 januari in de kerk van Bottelare, telkens om 11 uur) en de aanstellingsviering van Adrien Dhooghe als pastoor-moderator van de nieuwe parochie (30 december in de kerk van Bottelare om 10 uur).

Wat de kerkelijke uitvaarten betreft zal vanaf 1 januari in de hele parochie op eenzelfde wijze worden gewerkt. Dat wil zeggen:
Vorm van de viering: in principe enkel woord- en gebedsdiensten.
Zes medewerkers verdelen de uitvaarten gelijkmatig zodat de belasting niet te hoog wordt voor een iemand. (Wim, pr. Adrien en diakens Tom, Luc, Peter en Wies)
We willen actief op zoek gaan naar nieuwe medewerkers en voorgangers, eventueel in teams van 2 of drie om samen vieringen voor te bereiden (met ook bezoek aan de familie). Hiervoor is wel opleiding vereist.
Uitvaarten zijn momenteel op 8 kerkplekken mogelijk:
Balegem / Bottelare / Flora / Landskouter / Melsen / Merelbeke / Oosterzele / Scheldewindeke.
Het zal belangrijk zijn goede afspraken te maken met de medewerkers van de verschillende kerkplekken: lector, verwarming, kerk openen, organist contacteren, kruisje, …
Aanspreekpunten voor de aanvraag van uitvaarten (doorgaans door de uitvaartondernemer):
aanspreekpunt Flora / Merelbeke / Melsen: pastoor Adrien Dhooghe
aanspreekpunt Bottelare / Landskouter: Wies Merckx
aanspreekpunt Balegem / Oosterzele / Scheldewindeke: Peter Leeman
Vaste uren voor de uitvaarten: 9.45 uur of 11 uur en max. 2 begrafenissen per kerk per dag.

We maken werk van een inventaris van alle medewerkers in onze (nieuwe) parochie.

Huwelijkspastoraal
In heel ons dekenaat start per parochie een huwelijksvoorbereiding. Dat is telkens een beperkt traject. Voor onze parochie gaat dat over 3 zondagen waarbij de huwelijkskandidaten worden uitgenodigd naar de viering met aansluitend daarbij een vormingsmoment.
Concreet: zondagen 27 januari - 24 februari en 31 maart, telkens aansluitend bij de jongeren- en gezinsviering met de Sint-Michielsbeweging in Oosterzele om 9.30 uur. De verloofden worden om 9 uur verwacht in de pastorie voor een kop koffie. Daarna gaan ze samen naar de eucharistie (op een van de zondagen ontvangen ze daar gezamenlijk een zegen). Na een glaasje is er nog een vormingsmoment van een klein uurtje waarbij ingegaan wordt op de verschillende elementen van de huwelijksbelofte.

Organisatie van de zondagsliturgie vanaf 1 januari 2019.
Vanaf 1 januari zijn er 4 vieringen in weekend:
op zaterdag: Flora 16.45 uur en Bottelare 18.15 uur
op zondag: Oosterzele om 9.30 uur en Merelbeke om 11 uur.
Uitzonderingen
op kerstavond is de viering in Bottelare om 17 uur.
in Flora (vanaf 2019): geen viering op de dag-voor-hoogdag-in-week (Allerheiligen - Hemelvaart - Maria Hemelvaart - Kerstmis)
Deze regeling willen we zeker aanhouden tot juni 2019. Volgens het kerkenplan (goedgekeurd door bisdom en gemeente) wordt het geheel geëvalueerd in 2020.

Vieringen in de Goede Week
Verzoeningsviering op donderdag 11 april (= week voor de goede week): om 20 uur in Landskouter.
Viering Witte Donderdag: 19 uur in Merelbeke centrum
Goede Vrijdag: om 15 uur kruisweg op de plaatsen waar het mogelijk is (zonder priester)
Goede vrijdag avondviering (met de Goede vrijdag liturgie):
19 uur in Flora
19 uur Goede Vrijdagtocht; aansluitend om 20 uur in Landskouter
Paaswake: 20 uur in Bottelare
Pasen volgens de zondagsregeling (9.30 uur in Oosterzele en 11 uur in Merelbeke).

In de varia werden nog enkele punten aangehaald over het colofon in Kerk & Leven (o.a. duidelijkheid over de aanvraag van misintenties) en over de noveen van Sint-Aldegonde in Lemberge.
De noveen start op maandag 21 januari (met eucharistieviering), gevolgd door 8 gebedsvieringen en de afsluitende eucharistieviering op woensdag 30 januari (met koor Lemberge). Telkens om 19 u.

Er werd goed gewerkt in een heel collegiale sfeer. Ook dat is belangrijk om samen nieuwe parochie te worden!