Nieuws van de parochieploeg

Nieuws van de parochieploeg
In laatste vergadering van de parochieploeg ontvingen we bezoek van Yvan Stassijns, onze deken, en Marie-Louise Sack, diocesaan begeleidster. Zij kwamen de vergadering meevolgen.
Na de bespreking en goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering was er een discussie rond de bereikbaarheid van de parochie. De contactgegevens staan in de colofon op pagina 2 van dit parochieblad, maar niet iedereen vindt die informatie snel terug. Naast de vaste telefoon, 09 230 63 61, en het e-mailadres, parochie.merelbeke.oosterzele@kerknet.be, is er sinds vorig jaar een GSM-nummer, 0470 01 03 21, waarop men steeds iemand van de parochie kan bereiken. Op termijn komt er - naast het secretariaat in Merelbeke - een tweede secretariaat in Oosterzele.
Ook de doorstroming van informatie tussen de verschillende kerkplekken (en hun medewerkers) kan beter. Er wordt nagedacht over een gecentraliseerde kalender. Tot slot zal werk gemaakt worden van elektronisch aanmelden van doopsels, huwelijken en andere vieringen. Na de zomer zal dit operationeel zijn.
Binnenkort start een denkgroep diaconie in onze parochie (diaconie is de dienst aan mensen door christenen, verricht uit liefde tot God). Wilt u nadenken over de noden in onze parochie, bijvoorbeeld rond de christelijke beleving in rustoorden, of bij ziekenzorg? Geef gerust een seintje.
Het traject huwelijksvoorbereiding is intussen opgestart. Net als vorig jaar worden er in onze parochie 3 sessies georganiseerd met de toekomstige trouwers.
Bij de varia kwamen onder andere de status van de evaluatie van de kerkenplannen, de organisatie van de eerste communie in 2020 en later, en de organisatie van (gebeds)vieringen in de scholen in onze parochie aan bod. Deze punten zullen in de volgende vergaderingen verder opgevolgd worden.

Regine