Nieuws van de parochieploeg

Nieuws van de parochieploeg
De vergadering startte met goed nieuws. Er is een aanvraag voor een catechumenaat op onze parochie binnen gekomen. Dat is een moeilijk woord voor een doop van een volwassen persoon. De heer Martin Todts, diaken in Temse, kwam uitleggen hoe dit in ons bisdom aangepakt wordt. Zo een catechumenaat verloopt in verschillende stappen en duurt wel een tijdje. Dat klinkt intensief, maar dat is nodig: het gaat immers over de combinatie van doop, vormsel en eerste communie.
Nu de naam van de nieuwe parochie gekend is, werken we aan een herkenbaar logo. Daarnaast werden de voorbije Taizéviering en aanpak voor herabonnering parochieblad besproken. Ook de praktische regelingen van de vieringen bij Allerheiligen en wapenstilstand kwamen aan bod. De vieringen rond advent 2019 en Goede Week 2020 zullen op volgende vergadering verder vastgelegd worden.
De tekst over de nieuwe organisatie van de dopen in onze parochie is afgewerkt, dit is intussen in dit blad verschenen.