NIEUWS VAN DE PAROCHIEPLOEG

Op 19 september zat de parochieploeg terug samen om het reilen en zeilen in onze parochie te bespreken. Het eerste punt was de naam van de nieuwe parochie, deze is door iedereen goed onthaald. Er zal een logo gemaakt worden, om de herkenbaarheid te bevorderen. De lokale kerken blijven hun naam behouden, het voorstel is om deze te omschrijven als een kerkplek, bijvoorbeeld  Parochie H. Moeder Teresa, kerkplek Sint Martinus Balegem.
Er zijn stappen gezet in het vastleggen van de afspraken voor de doopvieringen. Vanaf 1 januari 2020 zullen doopvieringen in de hele parochie op eenzelfde manier georganiseerd worden Volgende maand verschijnt hierover een overzichtsartikel.
Er wordt nagedacht over een betere communicatie van en naar de lokale kerkplekken. De ploeg is zich bewust van de uitdaging om in de grote parochie structuur - met een 1 pastoor en beperkt aantal diakens - de informatie efficiënt van en naar de gelovigen te krijgen. Hier moeten nog stappen gezet worden. Concreet werd gekeken hoe de gebedsdiensten op Allerheiligen zullen georganiseerd worden.
De aanpak voor herabonnering van het parochieblad werd besproken. De uitgeverij is de kostprijs van een abonnement jammer genoeg alweer verhoogd. We blijven met 2 edities (Oosterzele en Merelbeke), en de redactie teams blijven hard werken om het lokale nieuws te brengen. 
Tot slot wordt gekeken om de initiatieven in onze parochie rond zorg voor de medemens (diaconie) te inventariseren en - waar nodig - beter te ondersteunen.

ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN
DIENSTEN VOOR DE OVERLEDENEN

kerkplek wanneer ?
Flora  2 november om 16u45
Merelbeke Centrum  1 november om 15u00
Melsen    1 november om 16u00
Munte  1 november om 14u30
Lemberge   1 november om 14u30
Bottelare  1 november om 14u30
Moortsele  1 november om 14u30
Landskouter  1 november om 14u30
Gijzenzele  1 november om 17uoo (reveil)
Scheldewindeke  1 november om 14u30
Balegem  1 november om 14u30
Oosterzele  1 november om 14u30

    

Wies Merckx