Nieuws uit de parochieploeg van februari

Nieuws uit de parochieploeg van februari
De samenstelling van de parochieploeg is rond.
In de loop van het voorjaar verschijnt er in Kerk en Leven regelmatig een interview met elk parochieploeglid.
De parochieploeg wordt liturgisch door deken Yvan aangesteld bij de start van het nieuwe werkjaar. Deze aanstelling willen we verbinden met een groot feest voor alle medewerkers. Verder wordt er met tevredenheid teruggeblikt op de start van de huwelijksvoorbereiding, de voorbije lichtmisvieringen en de noveen van Aldegonde.
De vasten en Pasen lonken inmiddels. We maken graag goede afspraken met de koren voor het verzorgen van de vieringen.
Vanuit Melsen en Landskouter zijn er ook vragen over toekomstgerichte vieringen. Dit bespreken we zeker verder met alle betrokkenen medewerkers.
Tenslotte denken we na over het actualiseren van de website van onze nieuwe parochie.

Adelheid