NIEUWE PROFECIONELE DIRIGENT BIJ HET SINT-PIETERSKORAAL

NIEUWE PROFECIONELE DIRIGENT BIJ HET SINT-PIETERSKORAAL
Artiestenmis 

Sinds 1963 verzorgt het Sint-Pieterskoraal de zang op de hoogdagen en bijzondere vieringen in de kerk van Merelbeke Centrum. Daarnaast brengt het koor ook regelmatig concerten van religieuze of profane aard.
Sinds september 2009 staat het Sint-Pieterskoraal onder leiding van Hedwig Vandaele, professionele dirigent gevormd in het Lemmensinstituut. Hedwig is nog altijd onze titularis-dirigent maar door gezondheidsproblemen kan zij momenteel het koor niet voltijds dirigeren.
Sinds januari 2016 hadden wij achtereenvolgens Bernard De Keyser, Geert Kint en Dirk Steyaert als interim-dirigent. Dankzij hun bereidwilligheid en inzet kon ons koor verder blijven werken. Wij willen hen daarvoor heel gemeend danken.
Via Dirk Steyaert kwam ons koor in contact met Léon-Bernard Giot (Bernard genoemd), een bijzonder bezige bij in de muziekwereld: zanger, organist, dirigent, organisator.
Op 17 december 2017 brachten wij in de kerk van Merelbeke Centrum, samen met twee andere koren, met organist Jan Van den Daele en onder leiding van Bernard Giot en Dirk Steyaert het kerstconcert ‘A SOLIS ORTUS’. Wij kregen een enthousiast applaus.
Ook de ‘Herdenking 14-18’ in samenwerking met organist Jan Van den Daele en trompettist Marijn De Munter en o.l.v. Dirk Steyaert werd bijzonder geapprecieerd.
Bernard Giot is de grote drijvende kracht achter de Gentse VZW ‘VRIENDEN VAN DE LYRISCHE KUNST’. Die vereniging organiseert o.m. de zogenaamde ‘artiestenmis’  op de derde zondag van juni in de Sint-Michielskerk te Gent. Zowel vermaarde solisten als koorzang staan daar op het programma.
In 2017 reeds kregen wij van Bernard de uitnodiging om mee te werken aan de ‘artiestenmis’ van 2019.
Wij zijn ingegaan op die uitnodiging. De voorbereiding gebeurt uiteraard o.l.v. Bernard. Ondertussen heeft hij het aanbod gedaan om voltijds dirigent ad interim te worden van het Sint-Pieterskoraal.
Zo mochten wij Bernard verwelkomen op onze eerste repetitie van 2019 en meteen genieten van zijn bijzondere aanpak als koordirigent.
Zingen en zeker koorzingen is prettig en verrijkend. Heb je ook zin om in een kameraadschappelijke sfeer en onder professionele leiding te zingen?
Het moment is heel gunstig om aan te sluiten.
Neem gerust contact op met een koorlid of telefoneer naar de voorzitter (Jaak Thybaut) op 09/230 92 13.
Wij willen je graag verwelkomen.

Jaak Thybaut