Nieuw orgel St Anna kerk Bottelare

Nieuw orgel St Anna kerk Bottelare
 

Daar onderhoud, herstelling  of restauratie van het huidige Van Peteghem orgel, volgens de normen van Monumentenzorg, financieel niet haalbaar is voor kerkraad en gemeente,  heeft de kerkraad beslist in te gaan op de unieke  opportuniteit  om een heel degelijk 2de hands koororgel aan te kopen. Het orgel is afkomstig van de te slopen Maranthakerk in Assen.
Dit Bank orgel, een akoestisch pijporgel, blijkt een prachtig instrument te zijn met heel veel mogelijkheden en zal een meerwaarde zijn voor de kerk en de erediensten. Een goede brug tussen kerk, religie en cultuur.
Als kerkraad hopen we dat de installatie in het voorjaar van 2021 kan gebeuren, op dit ogenblik bevindt het orgel zich in de loods van de aannemer orgelbouwer. De kerkraad dankt  de gemeente en het bisdom die voor de financiële mogelijkheden hebben gezorgd en allen die bijgedragen hebben dit project tot een succes te maken.
Indien de omstandigheden dit toelaten zullen we samen met orgelvrienden een openbare in gebruikstelling organiseren tijdens de tweede helft van volgend jaar. 
Ter verdere toekomstgerichte  ondersteuning van het orgel  (zoals intonatie van de tongwerken) is een Orgelfonds in oprichting waarin iedereen kan participeren.  Vrije bijdragen kunnen nu reeds gestort worden op rek nr. BE 12 0636 9487 4992.

Kerkraad