NAAR EEN VERNIEUWDE AANPAK VAN HET DOOPSEL IN ONZE PAROCHIE

NAAR EEN VERNIEUWDE AANPAK VAN HET DOOPSEL IN ONZE PAROCHIE

WAT IS EEN DOOPSEL
Hij zal u dopen met heilige Geest en vuur (Mt. 3,11)
Als gelovigen vieren we in het doopsel vooral dat de dopeling ‘ingeschreven’ wordt in het verhaal van God met mensen. God bevestigt er zijn ‘ja’: “Ja, jij bent mijn geliefde kind; bij Mij mag je geborgen zijn, voor altijd.”
Bij het kinderdoopsel zeggen ook de ouders, de peter en de meter ‘ja’. Zij verbinden zich ertoe hun kind gelovig op te voeden: in Jezus’ voetsporen en in de geest van het evangelie.
Door het doopsel maakt de dopeling deel uit van de wereldwijde gemeenschap van gelovigen, allen kinderen van dezelfde Vader. Ook deze gemeenschap zegt ‘ja’ en ‘welkom’!
In de viering van het doopsel komen deze aspecten sterk aan bod. Meestal worden er verschillende kinderen tegelijk gedoopt. Meer en meer worden er ook tijdens de zondagseucharistie doopsels gepland: hierdoor komt het gemeenschapskarakter van het sacrament goed tot zijn recht.

WAAR VIEREN WE HET DOOPSEL
De doopviering gaat door in een kerk. Dat grote huis is het huis van de geloofsgemeenschap. Daar verzamelen de christenen op de dag van de Heer, de zondag, om te bidden en te zingen. In de kerk ervaren we Gods aanwezigheid. De ruimte ademt het geloof uit. De kerk is ons huis. Als iemand in de geloofsgemeenschap wordt opgenomen, of wanneer een ander belangrijk levensmoment gevierd wordt, dan gaan we daarvoor naar het huis van de christenen.

DOPEN IN GEMEENSCHAP
In opvolging van het tweede vaticaans concilie (1962-1965) is het al meer dan 20 jaar de wens dat er gedoopt wordt in de gemeenschap van gelovigen. Daarom vragen de bisschoppen om op een en dezelfde dag maar één doopviering te voorzien, en in die ene viering alle dopelingen samen te dopen. Dat heeft een diepe betekenis. Het doopsel is de opname in de geloofsgemeenschap. Die geloofsgemeenschap is groter dan één of twee families. We vormen samen met vele anderen de kerkgemeenschap. Het is goed daaraan uitdrukking te geven door veel mensen samen te brengen, ook al zijn ze heel verschillend. Dat laat ons aanvoelen dat de Kerk een open, kleurrijke gemeenschap van leerlingen van Jezus is.

DOPEN IN DE ZONDAGSEUCHARISTIE
Het doopritueel voorziet dat minstens enkele keren per jaar tijdens de zondagseucharistie wordt gedoopt. Tijdens de eucharistie verzamelt de kerkgemeenschap om de Heer te vieren, om naar zijn woord te luisteren, om te zingen en te bidden en haar geloof uit te spreken. Jong en oud, arm en rijk, groot en klein zijn dan samen. Een doopsel in de zondagseucharistie leidt iemand werkelijk binnen in de samengekomen geloofsgemeenschap. Het is voor iedereen van de geloofsgemeenschap een uitzonderlijke kans om zich bewust te worden van het eigen doopsel, en van het engagement dat ze als geloofsgemeenschap opneemt tegenover de dopeling.

DOOPSELS VANAF 1 JANUARI 2020
Elke zondag is er gelegenheid om een kindje te laten dopen. 
De eerste zondag van de maand in de kerk van Balegem, de tweede zondag van de maand in de kerk in Bottelare (in de winter in de kerk van Landskouter), de derde zondag van de maand in de kerk van Merelbeke centrum of Flora. De vierde zondag van de maand wordt er gedoopt tijdens de misviering in de kerk van Oosterzele. 
Elke doopviering wordt voorafgegaan door een voorbereidende samenkomst. 
Jullie kunnen – waar jullie ook wonen – in de parochie een keuze maken hetzij in functie van de plaats, hetzij in functie van de datum. 

Voor een doopsel in de kerk van Balegem op de eerste zondag van de maand, wil contact opnemen met uytterhaegen.tom@skynet.be
Voor een doopsel in de kerk van Bottelare of Landskouter op de tweede zondag van de maand, wil contact opnemen met merckxwies@gmail.com 
Voor een doopsel op de derde zondag van de maand in de kerk van Merelbeke centrum of Flora, wil contact opnemen via het mailadres sint.pietersbanden@skynet.be
Voor een doopsel in de kerk van Oosterzele in de misviering van 9.30 uur op de vierde zondag van de maand, wil ook contact opnemen met merckxwies@gmail.com

Wies