MIJMERINGEN 

MIJMERINGEN 
1 november 2019 in Merelbeke Centrum
Een gouden zanger in het Sint-Pieterskoraal.
Traditiegetrouw heeft het Sint-Pieterskoraal de Allerheiligenmis gezongen in de Sint-Pietersbandenkerk van Merelbeke Centrum.
Met de uitvoering van de ‘Antoniusmis’, een compositie van Hedwig Vandaele, herdacht het koor op een gepaste manier zijn overleden dirigenten en leden.
Op het einde van de viering volgde nog een bijzonder moment.
Pastoor Adrien Dhooghe mocht het ‘gouden ereteken van Sint Bavo’ overhandigen aan Adriën Verkerken.
Monseigneur Luc Van Looy heeft deze diocesane onderscheiding toegekend voor de 50 jaar onafgebroken inzet van Adriën voor het Sint-Pieterskoraal.
In 1969 kwam Adriën in Merelbeke wonen en onmiddellijk engageerde hij zich in het parochiale leven.
Naast een hele reeks andere engagementen heeft hij zich bijzonder verdienstelijk gemaakt in het parochiaal koor als begaafd zanger en plichtsgetrouw bestuurslid.
Hartelijk dank, Adriën, en terecht gefeliciteerd.

Jaak.