Middernachtmis in Oosterzele

Middernachtmis in Oosterzele

Zo waren we samen, midden in de nacht, bij Hem om wie het allemaal draait …

Laat ons naar de stal gaan,
het kind weer in de kribbe leggen en toevertrouwen aan Maria en Jozef en door hen aan ons …
Laat ons gaan met Hem,
als een klein onooglijk mensje, maar verbonden tot zoveel in staat …Dit is de nacht
dat alles licht en nieuw wordt!

En zo keerden we ons, midden alle donkerte in en rondom ons, weer naar Hem toe …

Jezus,
Gij die onder ons gekomen zijt
om licht te brengen in alle duisternis,
wees ons ook nu nabij.
Als teken van dankbaarheid voor uw komst
willen wij u aanbidden met het vlammetje dat ons wordt toevertrouwd …