Maria Lembergen

Jeanette en Laurent: grote weldoeners voor het Mariakapelletje van de Lembergsesteenweg ©Bernadette

Maria Lembergen

Mariaviering aan het mooie kapelletje van de Lembergsesteenweg ©Bernadette
 

Maria Lembergen

De politie stond in voor de veiligheid op dit drukke kruispunt met de Kloosterstraat ©Rita
 

Maria Boskapel

Ook aan de Boskapel kwam woensdag een kleine 30-tal mensen samen ©Kristien
 

MEIMAAND = MARIAMAAND
Mariakapel van de Lembergsesteenweg

Elke donderdag/woensdagavond van de maand mei kwamen wij samen om het rozenkransgebed te bidden aan één van de vele kapelletjes van Merelbeke.
Als laatste in de rij, verzamelden we op 27 mei met 23 mensen aan het Mariakapelletje van de Lembergsesteenweg. Omwille van de ligging aan een druk kruispunt, was er politiebescherming voorzien – waarvoor hartelijk dank.
Dit kapelletje ‘Ik ben de Maagd der armen’ bouwde men na de tweede wereldoorlog uit dankbaarheid voor de bescherming, de bijstand en troost van Maria tijdens de oorlogsjaren. Het kapelletje is, dankzij de weldoende inzet van buurtbewoners, heel goed en mooi onderhouden. Men vereert er Maria nog steeds met kaarsen, mooie bloemen en gebed.
De grote voortrekkers daarin zijn Jeanette en echtgenoot Laurent, heel gekend en geliefd door velen: ‘…die vriendelijke mensen van het winkeltje van de Lembergsesteenweg…’
Vanuit hun diep geloof en liefde voor Moeder Maria, zorgden zij steeds vol toewijding voor het kapelletje. Vorig jaar overwonnen beiden corona. Tijdens hun moeilijke ziektemaanden bleven ze trouw en vol geloof tot Maria bidden.
Wij waren dan ook allen heel blij en dankbaar dat ze er beiden bij waren, en ons voorgingen in het bidden van het rozenkransgebed.

Het rozenkransgebed is een mooie en rustgevende manier om via Maria tot God te bidden en Hem te danken. Maria geeft ons immers het voorbeeld hoe wij God kunnen eren. In het mooie lied ‘Magnificat’ zingt Maria over de God van wie ze houdt. Ze dankt Hem om de grote dingen die Hij aan haar heeft gedaan.
Het ‘Magnificat’ is niet alleen het dankgebed van Maria; het is ook het gebed van iedere mens die in God zijn of haar vreugde vindt en Hem dankt.
Ook wij hebben allemaal zoveel redenen om oprecht blij en dankbaar te zijn. Laten wij dan ook – los van de meimaand – blijvend bidden tot Maria; en er een gewoonte van maken om het heel regelmatig eens stil te maken en een rozenkransgebed te bidden.

Bernadette
 

Zoeken

Dekenaal nieuws