MEIMAAND, MARIAMAAND

MEIMAAND, MARIAMAAND

Het staat als een paal boven water, voor zowat alle gelovigen is zij een heilige die aanspreekt.

Maar wie is Maria?
De naam Maria is afgeleid van het Aramese Maryam. De oorsprong van de naam is onduidelijk. Het betekent wellicht 'gewenst kind', 'bitter', 'rebels', of 'sterke wateren'.
Als de naam afgeleid zou zijn van een Egyptisch woord, dan zou het 'geliefde' of 'liefde' kunnen betekenen. In het Oude Testament komt de naam voor als Mirjam.

BETEKENIS
Zij belichaamt: geloof, hoop en liefde.
GELOOF
Maria is de eerste gelovige, de eerste die achter haar zoon staat.
(Bruiloft te Kana; Maria onder het kruis)
HOOP
Maria, die tot de groep van de 'armen van Jahwe' behoorde, werd getekend door hun hoop op een betere wereld, een betere toekomst. (Het Magnificat)
LIEFDE
De weinige teksten over Maria in de bijbel laten een lieve, kommervolle vrouw zien. (Geboorte van Jezus; Bruiloft te Kana).

Maria mag je niet los zien van Jezus Christus.
In Noord-Ierland zei een dominee tot een vrouw die een kaars aanstak voor een Mariabeeld: 'Maria is slechts moeder zoals alle vrouwen. Wat is daar nu zo speciaal aan?' De vrouw zei: 'Meneer de dominee, het speciale is dat de zonen zo verschillen.'
De grote betekenis van Maria ligt in haar 'moeder-zijn'.
De kerkvaders (de eerste theologen) schreven alleen over Maria als ze het hadden over de menswording van Jezus.
In de discussie over het God- en mens-zijn van Jezus, maakt zij duidelijk dat Jezus wel degelijk mens was. Zonder Jezus Christus zou er nooit over Maria gesproken zijn.
Let er eens op hoe veel kunstenaars Maria afbeelden met een hand die naar Jezus wijst.

Om duidelijk te maken dat het uiteindelijk om Jezus gaat, gaf de Kerk een aantal Mariafeesten een andere naam. Zo werd 'Maria-Lichtmis' (2 februari): Opdracht van de Heer
en ‘Maria-Boodschap’ (25 maart): Aankondiging van de geboorte van de Heer.

Thérèse van Lisieux schrijft over Maria:
'Wat was ik graag priester geweest om te kunnen preken over Onze-Lieve-Vrouw.
Aan één keer zou ik genoeg gehad hebben om alles te zeggen wat ik daarover te vertellen heb.
Om te beginnen zou ik duidelijk gemaakt hebben hoe weinig we van haar leven afweten. En hoe men over haar geen onwaarschijnlijke of gefantaseerde dingen moet vertellen.
Wil een preek over Maria me voldoening schenken en me deugd doen, dan moet ik horen wat haar leven werkelijk was, niet wat men veronderstelt dat het kan geweest zijn.
Ze wordt ons als ongenaakbaar voorgesteld; men zou ze als navolgbaar moeten voorstellen, haar deugden in het licht stellen, zeggen dat zij net als wij uit het geloof moest leven, en er bewijzen van geven uit het evangelie waar we toch lezen: 'en zij begrepen niet wat Hij hun zegde'.
Wij weten wel dat Onze-Lieve-Vrouw de koningin is van hemel en aarde, maar ze is meer moeder dan vorstin, en men moet niet zeggen dat zij door haar unieke bevoorrechting alle andere heiligen in de schaduw stelt, zoals de opgaande zon de sterren doet verdwijnen.
Lieve hemel, wat klinkt dat vreemd: een moeder die de glorie van haar kinderen doet verdwijnen!' 

Maria is meer dan alleen een brave lieve vrouw.
Wanneer een boerin ergens in de wereld, zich richt tot de Moeder van Smarten en hierin een lotgenote ervaart, die haar kan steunen in haar eigen moeilijkheden, dan kan dit zeer authentiek zijn. Wanneer een vrouw zich in haar lijden probeert staande te houden door haar geloof in Maria als Moeder van Smarten, dan kan dit indrukwekkend zijn. Maar als een rijke kerkelijke prelaat, een doodarme bevolking oproept zich over te geven aan de ellende van alledag, in navolging van Maria, dan is dit bedenkelijk.
Ook in haar Magnificat zingt zij haar lof uit over de mensen die leven aan de rand van de maatschappij, die ‘niet welkom’ heten. Heeft Jezus uit zijn opvoeding niet dat aspect nadrukkelijk overgenomen?

Vertellen over Maria aan kinderen
Laat het beeld van Maria eenvoudig blijven en belaadt het niet met al te veel veronderstellingen of verworvenheden van bijna twintig eeuwen Maria-devotie.
De liturgie plaatst Maria vooral in de schijnwerper tijdens de kersttijd en op 15 augustus.
Tijdens de maand mei, is het de folklore die haar en de andere moeders in het licht plaatst. Maria wordt in godsdienstlessen vaak als voorbeeld gesteld. Niet dat men haar leven moet nabootsen - men weet er trouwens bijna niets over - maar wel dat men zich inleeft in wat voor haar het leven geweest is, dat men zich inleeft in haar manier van geloven, zodat het eigen leven er anders door wordt.

Bron: Bijbel in 1000 seconden
(Wies Merckx)