LOFPRIJZING

U bent hier

LOFPRIJZING
Prijs en dank God onder alle omstandigheden

Toen ik vorig jaar startte met maandelijkse lofprijzing in onze parochie (lofprijzingshalfuurtje in de kerk van Merelbeke-Flora) had ik nooit kunnen denken dat het leven door het coronavirus van de ene op de andere dag volledig zou veranderen op zovele gebieden. Ook de gang van zaken in onze parochie werd plots helemaal anders. Gedurende maanden konden we niet eens meer samenkomen als geloofsgemeenschap om eucharistie te vieren of voor het lofprijzingsgebed... Dat was lastig!
Ondertussen kunnen we gelukkig opnieuw naar de viering, maar alleen op voorwaarde dat we alle veiligheidsmaatregelen navolgen: mondkapje dragen, handen ontsmetten, op minstens anderhalve meter zitten van onze medeparochianen, geen samenzang en een vredeswens op afstand. Het voelt allemaal nog steeds vreemd aan, ook al doen we dit nu ondertussen al verschillende maanden.
Een tijdje geleden werd ik gevraagd om als cantor te zingen in één van de vormselvieringen van onze parochie. Ik gaf het beste van mezelf, maar toch voelde het wat zielig om daar helemaal alleen te staan zingen zonder de kinderen. Het feestelijke en plechtige was er een beetje af.
De coronacrisis is geen pretje! De vele besmettingen en overlijdens verontrusten mensen over de hele wereld. Nog nooit maakten we in de geschiedenis een pandemie mee van zo’n onmetelijke proportie. Iedereen is op één of andere manier slachtoffer van Covid-19. Naast de zieken en doden, zien we dat heel wat mensen hun werk verliezen, zorgverleners overmatige stress en vermoeidheid kennen, winkels, restaurants en bedrijven noodgedwongen hun zaak moeten sluiten, ouderen en alleenstaanden lijden onder een grotere eenzaamheid,… Kortom, we voelen ons vaak verlamd door angst, als we zien wat dit virus de laatste maanden aanricht in alle landen van de wereld, ook in België.
Hoewel ook ik het uiteraard vaak moeilijk heb door de gevolgen van het coronavirus, probeerde ik me toch als gelovige de afgelopen maanden niet te laten ontmoedigen door zoveel negativiteit gelinkt aan Covid-19. Ik had me enkele jaren geleden echt geroepen gevoeld om het lofprijzingsgebed naar onze parochie te brengen. De overtuiging dat dit Gods plan was, zorgde ervoor dat ik in de lockdown niet bij de pakken bleef zitten. Op het lofprijzingsfeest (in december vorig jaar) en bij het lofprijzingshalfuurtje eind februari, net voor de lockdown, had ik het privilege twee keer het lofprijzingsgebed te kunnen leiden met een aantal jongvolwassenen. Na die laatste keer, gaf één van die jonge mensen, Wannes Vandevivere, te kennen dat ook hij, net als ik, de droom had om een lofprijzingsband te starten en lofprijzingsgebed te leiden, zowel lokaal als in heel Vlaanderen. 
Omdat we allebei in ‘ons kot’ moesten blijven, besloten we om samen een noveen te bidden om God te vragen of we hier samen moesten mee starten. Het samen bidden zorgde ervoor dat we ons al snel met elkaar verbonden voelden en vanuit dat gezamenlijk gebed werd een visie geboren voor een vernieuwd lofprijzingsinitiatief. 
Zo ontstond onze lofprijzingsband ‘Cross that Bridge’ in de zomer van 2020. Al snel sloot ook Stijn Rommens aan, onze gitarist. We organiseerden een aantal repetitiedagen en besloten in samenspraak met de pastoor om toch, ondanks de veiligheidsmaatregelen, vanaf september opnieuw maandelijks te lofprijzen in de parochie. Wachten tot de coronacrisis voorbij was, vonden we niet zinvol. Juist in deze tijd, waarin het echt moeilijk is voor iedereen, vonden we het erg belangrijk om God via lofprijzing centraal te plaatsen en groot te maken. 
In 1 Tessalonicenzen 5:16-18 staat: ‘Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.’ 
Dit bijbelvers drukt uit hoe belangrijk het is om God altijd te blijven danken, te loven en te prijzen, onder alle omstandigheden. Dat is precies wat wij in deze coronatijd beogen met het maandelijkse lofprijzingsgebed. We willen er ons bewust van blijven dat, wat er ook gebeurt, de Heer altijd dezelfde blijft. In lofprijzing kunnen wij Hem eren om Wie Hij is, Hem loven om wat Hij voor ons betekent en Hem danken voor wat Hij voor ons heeft gedaan. Ook al is er momenteel zoveel negativiteit rondom ons, toch willen wij mensen de kans bieden om zich samen met ons via eigentijdse lofprijzingenliederen en gesproken gebed te richten op de positiviteit van de Heer. 
Omdat de Florakerk momenteel gesloten is voor eucharistievieringen en andere parochiale activiteiten, zijn wij verhuisd naar een nieuwe locatie. Nu leiden wij maandelijks lofprijzingsgebed in de Sint-Stefanuskerk in Melsen (Melsenstraat). Wij komen samen op vrijdagavond 23 oktober en 20 november, telkens om 20 u. Het gebed duurt ongeveer anderhalf uur. Op vrijdag 18 december organiseren wij, net als vorig jaar, opnieuw een parochiaal lofprijzingsfeest in de kerk van Merelbeke-Centrum. Wij nodigen alle parochianen van Merelbeke-Oosterzele van harte uit om één keer per maand mee te komen bidden met ons. God blijft het immers altijd waard om geprezen te worden. Iedereen, jong en oud is van harte welkom!

Voor meer info:
www.crossthatbridge.be of https://www.facebook.com/crossthatbridgeband

Kristien Berte 
Zangeres + inhoudelijke en organisatorische eindverantwoordelijke van de lofprijzingsband ‘Cross that Bridge’