Lichtmisviering met de dopelingen B(alegem) O(osterzele) S(cheldewindeke) van 2019 en de vormelingen Balegem

Lichtmisviering met de dopelingen B(alegem) O(osterzele) S(cheldewindeke) van 2019 en de vormelingen Balegem
“Dat het licht in ons mag blijven branden, ’t laaiend vuur het dove niet.”
In de kerk van Balegem werden op zondag 2 februari alle dopelingen (uit Oosterzele, Scheldewindeke en Balegem)van het voorbije jaar met hun ouders speciaal uitgenodigd. Veel jong volk dus in de kerk, ook al voldeed de opkomst misschien niet aan de verwachting 
Het is natuurlijk ook altijd een mooi terugkeer-moment voor onze dopelingen en hun ouders, waarbij we als kerkgemeenschap te kennen geven dat we de kindjes die zijn gedoopt noch hun ouders zijn vergeten.
Met klokken geluid, melodieuze muziek en meerstemmig gezang, ons gebracht door het St.-Martinuskoor uit Balegem, verwelkomen diakens Tom en Peter alle aanwezige ouders en de vormelingen van Balegem.
In deze viering onderstrepen we dat ‘gedoopt zijn’ geen momentopname is, maar het begin van een lange weg, waarin we elkaar nodig hebben om te groeien in geloof. Wij bidden voor alle kinderen, dat zij mogen opgroeien in geloof tot fijne, gelukkige mensen en voor hun ouders dat zij hen geduldig en liefdevol begeleiden op deze lange weg op zoek naar ‘Het licht’.
In de viering is er kaarswijding en kinderzegen. 
Bij een lichtmisviering horen kaarsen. Alle ouders ontvangen een kaars en komen die aansteken aan de paaskaars. Ontstoken aan de paaskaars is het een symbool van het goddelijk leven dat door het doopsel is ingeplant en nu in hun kind voortgang moet krijgen. Kinderzegen herinnert aan de toewijding van Jezus: de kinderen worden aan Gods zorg en liefde toevertrouwd, en, naar goede katholieke traditie, onder de bescherming van de Moeder Gods geplaatst.  
Na de zegen ontvangen de ouders een aandenken (schelpje, handje of kader) met de naam van de dopeling erop, daarna worden alle aanwezigen uitgenodigd elkaar te ontmoeten in het Parochiecentrum van Balegem om bij een gezellige babbel te genieten van heerlijke pannenkoeken met koffie
Meer sfeerbeelden op  de parochiale website 

Lichtmisviering met de VBS Scheldewindeke
Ja, het was indrukwekkend. 140 peuters en kleuters, allen van de VBS Scheldewindeke die op maandag 3 februari naar de kerk kwamen te Scheldewindeke.
De leerkrachten spraken hen over Jozef en Maria die hun kindje naar de kerk brachten om aan ons te worden getoond.
Met grote kaarten werd verder geïllustreerdhoe dit gebeurde op een kindvriendelijke wijze. De kinderen luisterden aandachtig. Op het einde van deze korte viering zongen allen een lied “ Danklied voor lichtmis “.   Meer sfeerbeelden op  de parochiale website 
 parochiemerelbekeoosterzele.be/foto-s/lichtmisviering VBS scheldewindeke van 2019