LICHTMIS - Viering met dopelingen in Melsen

LICHTMIS
Viering met dopelingen in Melsen
2 februari vierden we  het feest van ‘Maria-Lichtmis’ of  ‘de opdracht van de Heer in de Tempel’. Het was toen ook het zuiveringsritueel van Maria, die ze 40 dagen na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet  moest brengen. Ook bij ons ging vroeger de vrouw bij thuiskomst een ommegang doen in de kerk. Simeon en Hanna, wachtten het kind Jezus op in de tempel, want er werd aan Simeon beloofd dat hij niet zou sterven zonder de Messias te zien.
Lichtmis verwijst eveneens naar de terugkeer van het licht, na die donkere dagen, en het einde van de winter. Het is ook een ideale gelegenheid om opnieuw stil te staan bij de betekenis van het doopsel en de opdracht die ouders hebben om hun kind goed en gelovig op te voeden.
Wij vierden samen met de ouders en de dopelingen van vorig jaar dit feest in de kerk van Melsen. Doordat er heel wat peuters en kleuters aanwezig waren zorgde dit voor meer rumoer en soms gehuil in de kerk, maar niemand stoorde zich daaraan, want Lichtmis is ook een kinderfeest.
Het jeugdkoor van Melsen, onder leiding van Peggy en met begeleiding van Jürgen en Nico, verzorgden de hele viering met passende en opgewekte liederen. De kleuters werden even stil en luisterden naar deze passende en vrolijke liederen en vonden het jammer als het koor stopte met zingen.
De vaders van de dopelingen vormden een halve cirkel voor het altaar. Zij ontvingen een lichtmiskaars, die met het vuur van de paaskaars werd aangestoken en door Pastoor Adrien werd gewijd. Hierbij werd de bedenking gemaakt dat één vlammetje genoeg is voor heel veel licht dat je zomaar kunt uitdelen aan alle mensen in het donker. Voor velen was dit toch een aangrijpend moment. De lichtmiskaars is ook symbool om hen te behoeden voor alle onheil. Aansluitend volgde een lezing over ‘durf kaars zijn’ en het verhaal van ‘de opdracht van Jezus in de tempel’. Na de geloofsbelijdenis en de voorbeden werd samen het Onzevader gebeden. Als slot werden de ouders met de dopeling uitgenodigd voor de kinderzegen. Nadat zij een kruisje van de voorganger mochten ontvangen, schoven ze door naar het altaar van Maria. Daar werd na een korte tekst ook het Weesgegroet gebeden. 
Het slotlied: This little light of mine werd dan ook enthousiast meegezongen en geklapt.
De doopschelpen werden uitgedeeld en iedereen werd uitgenodigd voor een lekker kopje koffie of een geurige tas chocomelk en een heerlijke boter- en chocoladekoek. En dat het smaakte!
De jonge ouders leerden door deze samenkomst andere ouders kennen en wisselden zo ervaringen uit.
Door de vele vrijwilligers verliep deze namiddag vlot en fantastisch. Het was terug een moment om te koesteren!

Marleen