Doop

gedoopt – uit Kerknet – Catechese bisdom Gent
 

doop

nooit alleen – uit Thomas, gelovig leven.
 

Doop

Daarom… uit Kerknet – leven vanuit de doop de claraparochie 

LEVEN VANUIT DE DOOP
GEDOOPT?
Ja, maar wat betekent dat?
Is dat een ritueel uit dankbaarheid voor mijn geboorte?
Of is dat een soort verzekering, een bescherming voor mijn toekomst?
Is daardoor mijn relatie met God verzekerd?
Heb ik daarvoor de Kerk nodig?
En welke verwachtingen veronderstelt dat voor mijn verder leven?

Deze en nog vele andere vragen doen ons nadenken over de betekenis van ons doopsel.
Het is niet omdat ik al mijn ganse leven aansluit bij de kerkgemeenschap dat al deze vragen beantwoord zijn. Het leven van iemand die op weg gaat met God blijft een leven van een zoekende.
Zoals in elke relatie is deze zoektocht nooit af. Alle gebeurtenissen en levensfases vragen nieuwe inzichten en antwoorden.

NOOIT ALLEEN
‘Eén christen, is geen christen’, luidt een aloude uitspraak. Het verwijst naar het gegeven dat christen-zijn onlosmakelijk verbonden is met gemeenschap-zijn: ook dat behoort tot de essentie van de christelijke godsdienst.
Het is goed dat we zowel individueel als samen nadenken over de betekenis van ons doopsel. Het zal ons leven nieuw maken, vanuit de bron.

OPROEP VAN DE PAUS
In het document Lumen Gentium (1964) van het tweede vaticaans concilie staat over “Het volk van God” dat alle gelovigen – al dan niet gewijd – door hun doopsel het volk van God vormen en delen in de zendingsopdracht van de kerk. De hiërarchie staat in dienst daarvan.
Vanuit deze gedachte wil de paus een beweging van participatie op gang brengen. Daarbij is luisteren naar de Geest (ook te horen in Gods Woord) en luisteren naar de tekenen van de tijd via alle mensen (en vooral naar hen die door de samenleving worden afgewezen) de grondhouding. Om dat te realiseren roept de paus ons op de weg te gaan van een synodaal proces.
Dat geldt niet alleen voor ons als individu, maar ook voor de gemeenschap in al haar geledingen: de kerkplek als onderdeel van de parochie, de parochie als onderdeel van de lokale Kerk (het bisdom) en het bisdom als onderdeel van de universele Kerk. Wie op zichzelf teruggeplooid blijft en niet steeds de Kerk in haar geheel voor ogen houdt, getuigt dat hij of zij niet leeft volgens de Geest.

Door alleen aan de eigen lokale groep te denken, rukt men het Lichaam van Christus uiteen, hoe mooi dat eigen project ook is.

DAAROM …
Bisschop Lode roept alle gelovigen in het bisdom Gent op om mee op 'Tocht' te gaan. Met deze uitnodiging lanceren we het pastorale project: 'Leven vanuit de doop' bij ieder van jullie! We willen ons in dit bezinnende jaar laten onderdompelen in de betekenis van het doopsel. 
Ga je samen met ons mee op tocht? 
Surf voor meer informatie naar de website: levenvanuitdedoop.be
Vanaf het begin van de advent (28 november 2021) tot Pinksteren (5 juni 2022) gaan we op stap. Zowel individueel als in onze geloofsgemeenschap krijgen we gedurende deze tijd de kans om te groeien in geloof, om de kracht van ons doopsel (opnieuw) te ontdekken.
In de zondagskerken van onze parochie vind je het tochtboek dat hoort bij deze beweging. Het is een persoonlijk werkboek voor elke volwassen gedoopte.
Je bent van harte uitgenodigd om mee op stap te gaan!

Namens de parochieploeg
Wies Merckx
 

Zoeken

Dekenaal nieuws