KRUISOPLEGGING VORMELINGEN : TEKEN EN KRACHT VAN LIEFDE …

KRUISOPLEGGING VORMELINGEN : TEKEN EN KRACHT VAN LIEFDE …

Zaterdag 7 maart voor de vormelingen van Flora:

Hoe ze aan het kruis gekomen zijn. 
De catechese voor vormelingen en ouders in Flora begon met een prachtig toneel. 

Het was enkele jaren na de dood en de verrijzenis van Jezus. Overal in het Romeinse Rijk groeiden er steeds meer en meer christengemeenschappen. 
De leerlingen en vrienden van Jezus kwamen samen en zochten naar een teken : een symbool om hun geloof uit te drukken. 
Er waren vele schitterende ideeën : een vis, brood, druivenrank … 
Na lang zoeken kwam een oude man met het voorstel om het kruis als symbool te nemen. 
Er was wat verwarring: een kruis: een marteltuig – een teken van mislukking! 
De oude man legde uit dat het kruis totaal geen teken van mislukking is, maar het symbool van kiezen tot het uiterste, het zich ten volle geven aan elkaar, het overwinnen van alles wat dood maakt. 
Uiteindelijk kozen ze voor het kruis, een teken van vergeving en bevrijding … van sterke 
verbondenheid met God en met elkaar. 
De oude man heeft dit niet meer meegemaakt. Maar tot de laatste dag van zijn leven is hij blijven denken aan de dag dat hij Jezus zijn kruis had helpen dragen. Dat moment had hem zoveel levenskracht gegeven dat het kruis voor hem een teken van overwinning was geworden. 

In kleine groepjes werkten de kinderen vervolgens verder rond de symboliek van het kruis, en de betekenis ervan in eigen leven. Ook de ouders gingen samen in gesprek.

Een jeugdige gezinsviering. 

Ondertussen stroomde de kerk vol met ‘jong’ publiek. De gezinsviering werd immers verzorgd door de leerkrachten en leerlingen van de St.-Michielsschool. 
Er was een gelegenheidskoor onder leiding van Annick, dat weer het beste van zichzelf gaf. Het thema was ‘We delen: roeping – visioen – belofte’, verwijzend naar de twee lezingen in de viering. Er was enerzijds het verhaal van Abraham die door Jahweh werd geroepen om weg te trekken en anderzijds het verhaal van de verheerlijking van Jezus op de berg. Voor Abraham en Jezus was dit een belangrijk keerpunt in hun leven.
Ook de kinderen en de ouders, die zich voorbereiden op de eerste communie, waren van de partij. 
Voor hen was er een nevendienst voorzien; waarin ze werkten rond het liturgisch jaar. 
De veertigdagentijd als voorbereiding naar het nieuwe leven van Pasen kwam daarin uitdrukkelijk aan bod.

Kruisoplegging vormelingen.
 
Na de homilie zegende de priester de kruisjes, welke wij parochiegemeenschap aan de aanstaande vormelingen toevertrouwen. Moge de kruisjes hen kracht geven, om – ook in moeilijke momenten – “vol van Heilige Geest” te leven, en als christen te proberen het lijden uit de wereld te helpen, om zo plaats te maken voor goedheid en rechtvaardigheid. De priester hing de vormelingen hun kruisje om, met telkens een persoonlijke bede erbij. Een heel rijk en mooi gebaar.
Het werd voor de aanwezigen een deugddoende ervaring, in goede banen geleid door de pastoor en diaken Wies.

Zondag 8 maart voor de vormelingen van het centrum

Ook de vormelingen en ouders van Merelbeke centrum, Melsen en Schelderode kwamen samen voor een verrijkende catechesevoormiddag.
Na een hartelijk welkom, begon de dag met een stukje catechese : ‘Wat gebeurt er bij mijn vormsel?’ Daarin werd de betekenis van de geloofsbelijdenis duidelijk gemaakt, alsook de rijke symboliek van ‘handoplegging’ en ‘zalving met chrisma’ 
Tijdens een doe-opdracht mochten de kinderen, op een kaartje met een mooie geloofsbelijdenis, met olie hun naam aanbrengen…. Een uiterlijk teken van wat er diep van binnen in hen gebeurt bij het vormsel : doordrongen worden van Gods liefde … voor altijd …
 
Een mooie en prachtig cadeau … 
Een tweede deel ging dan over: ‘Maar wie is die Geest nu eigenlijk en wat brengt hij ons ?’ 
Dat is moeilijk te zeggen, want een geest kan je niet zien en niet vastpakken. Toch kan je die wel zien, in mensen waar iets van uitgaat; ze stralen iets uit wat met die geest te maken heeft : warmte, goedheid, vrede, geduld, aandacht voor de medemens … 
Het is eigenlijk God zelf die in ons hart woont en ons bezielt tot in de kern van ons bestaan; die ons aanspreekt en zegt: ‘Ik ben er voor u’. Het is Christus laten leven in ons, door van Hem te getuigen, zijn liefde in de wereld te brengen, en zo mee te bouwen om de hemel op aarde te brengen. 
De kinderen en ouders konden de vruchten van de H. Geest ontdekken op negen mooie panelen in de kerk. Ter aanmoediging kregen ze daarbij ook telkens een passend bijbel-citaat mee. Een tiende paneel gaf duiding bij de 7 gaven van de H. Geest. 

Kracht van liefde … 
In een derde deel stond men stil bij het kruis, en mochten de kinderen een kruisje sjorren Het kruis: twee verbonden balken …. Verticaal zien we de band tussen hemel en aarde, tussen God en de mensen. Horizontaal denken we aan de verbondenheid tussen mensen. Jezus’ getuigenis is bij dit alles de rode draad, het bindmiddel. 
Het knooppunt van de twee balken is de liefde.

Daarna vierden we samen met de gehele geloofsgemeenschap Eucharistie met kruisoplegging. Tijdens de viering vroeg de priester aan de kinderen of ze bereid waren Jezus te volgen, mee te bouwen aan een liefdevolle wereld, voor het goede te kiezen en de H. Geest in hen brandend te houden. Telkens antwoordden de kinderen volmondig : ‘ja, wij willen.’ 
Daarna werden de vormselkruisjes gezegend. De ouders hingen hun kind het kruisje om, samen met het kruisteken ‘God zegene en beware je’, een dikke knuffel en een hartelijke proficiat. 
Na deze zeer mooie en stemmige eucharistieviering, volgde er nog een aangename receptie voor alle aanwezigen : een fijn moment van ontmoeting …

Bernadette