Mariakapel Gootje

Kapelletje Gootje

 

 

 

 

Kapelletje Issegem

Het kapelletje van Issegem©Ann Willems
 

Kerkplek Balegem: Rozenkransgebed aan Mariakapel op het Gootje

Op woensdag 4 mei baden we de glorierijke mysteries aan de kapel van O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen op het Gootje.
Dank aan iedereen om het samen bidden voor de intenties van de Kerk en de wereld.
Dank aan Erik en Lydie die de kapel het hele jaar door onderhouden, schilderen en versieren!!
Dank aan de vele mensen die het hele jaar door kaarsen branden in onze kapel.
Dank ook aan de Kerkfabriek die zorgt dat de kapel aan de buitenzijde onderhouden blijft en zorgde voor een nieuw geschilderd bord aan de voorzijde.
Al sinds 1883 spreekt Maria er voor ons ten beste bij haar zoon Jezus en bidt zij voor ons!
O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, blijf voor ons bidden. Amen!

Elke woensdagavond om 18.30 u. willen we bidden aan één van onze Mariakapelletje. Iedereen welkom om te bidden om 18u30 op:
- 11 mei aan de kapel van de Pontslag
- 18 mei aan de kapel op de Houte
- 25 mei aan de kapel van Issegem
(Op 15 augustus is er processie en openluchtviering naar aanleiding van de 385ste verjaardag van de kapel en de 35ste keer processie en openluchtviering)

Kapelletje van Issegem

En toch heb ik het gemist...
Dit jaar aan de vooravond van 1 mei de misviering aan het kapelletje van Issegem.
Ik heb het grote geluk, elke dag naar school te rijden langs het kapelletje van Issegem, nu al 38 jaar lang.
Vooral aan de oude, prachtige linde kan je zien in welk seizoen we zijn. 
En elke morgen, zet ik mijn radio in de auto wat stiller om even goede morgen 
te zeggen tegen Onze Lieve Vrouw.
Eigenlijk is het begonnen toen ikzelf met mijn kinderen in de auto naar school reed.
We zongen samen het liedje "Ons Lieve Vrouwke is zo schoon..."als we het kapelletje
voorbij reden. We zongen uit volle borst! Maar de kinderen werden groter... en jammer
genoeg verdween hun enthousiasme voor Maria.
Toch bleven we trouw aan de jaarlijkse misviering en gingen we samen met meme Balegem
naar het kapelletje op 30 april. Een traditie! Toen echter meme er niet meer was, ging ik nog 
samen met mijn echtgenoot. Vanaf dan, 2009 maakte ik ook jaarlijks een bloemstukje voor het kapelletje.
Dank je wel, Rita om dit elk jaar bij het beeld van Maria te zetten. Dank je ook om de kaarsjes die ik 's morgens stiekem onder de tralies van het kapelletje stopte, te doen branden!
Zo ook ongeveer een tweetal jaar geleden, kreeg mijn dochter een tweeling. De kleine Elise
moest geopereerd worden aan het hartje. Op de vooravond van de operatie vroeg ze
aan mij: "Mama, wil je een kaarske doen branden aan het kapelletje van Issegem?"
Wat was ik blij dat ze dit aan mij vroeg! Het gaf mij zoveel voldoening.
We kunnen kinderen nog echt boeien als het over Maria gaat!
Ook dit jaar nog was ik echt ontroerd toen de kinderen uit mijn klas het kapelletje van Issegem en het kapelletje van de Pontslag zo mooi tekenden!
En dit heb ik hen ook nog verteld in de klas. Vaak gaan we op reis naar verre landen en bekijken we daar een of andere historische kapel die we tegenkomen. 
Dan is het toch zeker de moeite waard om een pareltje als "het kapelletje van Issegem", die 
wij in ons eigen dorp Balegem hebben te bewonderen!!!

Lieve De Cuyper
 

Zoeken