Inschrijving tot het heilig vormsel 2020

Inschrijving tot het heilig vormsel 2020
De kinderen, die dit wensen, kunnen in 2020 hun heilig vormsel ontvangen op :
    - Zaterdag 2 mei om 15.00 u. in de centrumkerk van Merelbeke …
      (Kinderen van Merelbeke centrum – Melsen en Schelderode.)
    - Zondag 3 mei om 9.00 u. in de kerk van Merelbeke Flora…
      (Kinderen van Merelbeke Flora.)

Beide groepen hebben daartoe een zeer prachtig voorbereidingsparcours opgemaakt.
Tijdens een aantal bijeenkomsten, zullen zij proberen om op een creatieve, eigentijdse en gelovige manier te ontdekken wat geloof is, hoe zij kunnen meebouwen aan een liefdevolle wereld, en daartoe in het sacrament de kracht en het vuur van de Heilige Geest ontvangen.

Alle toekomstige vormelingen en hun ouders worden dan ook uitgenodigd  tot :
    - Merelbeke centrum, Melsen en Schelderode : een info avond op vrijdag 20 
                september van 19.30 u. tot 21.00 u. in de kerk van Merelbeke centrum.
    - Merelbeke Flora : een eerste catechesesamenkomst ter kennismaking met elkaar 
               en het programma , meevieren van de gezinsviering, infomoment … op zaterdag 
               21 september van 16.00 u. tot 18.30 u. in de kerk van Merelbeke Flora.

Het worden bij beiden fijne doe-momenten, want naast wat duiding rond geloof, gaan we ook op pad langsheen een boeiend traject binnenin de kerk : ‘Het vormsel …. ankerpunt op je levensweg …’ (Best hiervoor schrijfgerei meebrengen).
De kinderen van Merelbeke centrum, Melsen en Schelderode kunnen zich nadien rechtstreeks inschrijven.  Voor de kinderen van Merelbeke Flora verloopt de inschrijving digitaal (uitleg op 21 sept.)

Alvast heel hartelijk welkom ….
de catechistenploegen