HET VORMSEL: ANKERPUNT OP JE LEVENSWEG ….Ouderavond in Merelbeke-Centrum

HET VORMSEL: ANKERPUNT OP JE LEVENSWEG ….

Ouderavond in Merelbeke-Centrum

Op vrijdagavond 21 september kwamen de aanstaande vormelingen en hun ouders, van Merelbeke, Schelderode en Melsen, samen in de parochiekerk voor de startavond van het nieuwe catechesejaar.  En of we met velen waren …
Na een warm welkom, kregen de ouders en de kinderen, door één van de enthousiaste catechisten, een mooie getuigenis over ‘geloven’ en ‘vertrouwen in God’ … 
Ook de diepe betekenis en de rijke symboliek van het sacrament van het doopsel en het Heilig Vormsel werden daarin verduidelijkt. De nadruk lag ook bij de grote betrokkenheid van het gezin in de geloofsopvoeding van hun kinderen.
Daarna volgde er een ‘vormseltocht’ : een mooi circuit langs zeven ankerplaatsen of rustplaatsen : geboorte, doopsel, zalven, handen, tafel, toekomst, kruis.
Bij elke ankerplaats bespraken de ouders met hun kind enkele vraagjes over de betekenis van de doopbeloften, het gebed, heilig chrisma en handoplegging, christen-zijn, samen aan tafel, enzovoort …. De tocht eindigde bij het kruis, waar de kinderen een kaarsje mochten aansteken, zelf een gebedje maakten en een kruisje kregen: ‘God zegene en beware je’.
Het geheel vormde een deugddoend startmoment, die ons allen een stukje verder liet groeien in geloof, en ons alvast in ‘vuur en vlam’ zette …

Ouders, die hun kind nog willen inschrijven voor het H. Vormsel, kunnen dit doen via het parochiesecretariaat.

Bernadette