HET LICHT KOMT DICHTERBIJ!

HET LICHT KOMT DICHTERBIJ!
Adventsviering met kaarslicht.

Reeds enkele jaren vierden we tijdens de advent, in de Sint-Hendrikskerk (Kwenenbos), de komst van Jezus in ons midden. Dit jaar gebeurde dit niet met een eucharistieviering, maar met een gebedsviering.
Om 07.30 u. kwamen terug heel wat bezoekers naar de warme, verlichte stal. Met zinvolle gebeden en mooie adventsliederen, werd de viering een stemmig gebeuren.
Elke week werd er terug een kaars aangestoken op de adventskrans. Er werd vergiffenis gevraagd voor onze tekorten, gevolgd door een eerste lezing en het evangelie van deze dag. Er werd gebeden voor moeders, die een kindje verwachten, voor kinderen en jongeren, maar ook voor de vele eenzamen in ons midden en voor hen die het moeilijk hebben.
Als één grote familie werd het Onze Vader gebeden, waarna de vredeswens aan iedere aanwezige werd doorgegeven. We maakten het nog even stil met een bezinningstekst waarbij achtergrondmuziek het geheel afmaakte.
Daar Maria in de advent centraal staat mocht zeker het Weesgegroet niet ontbreken.
Iedereen werd met een mooie vredeswens en het kruisteken naar huis gestuurd.
Toch vertrokken we nog niet onmiddellijk, want een gezellig, eenvoudig ontbijt stond iedereen op te wachten. De geur van verse koffie en de heerlijke boterhammen met beleg,  lieten iedereen genieten van deze vroege, doch zinvolle morgen.
En misschien komen er volgend jaar nog meer bezoekers bij!

Na het ontbijt kon iedereen vrijblijvend iets in het mandje leggen. Hierdoor zijn we in staat om, na aftrek van de gemaakte onkosten, 80 euro te storten naar Welzijnszorg. 
Dank voor jullie bijdrage!

Marleen