Het Evangelie herontdekken tijdens de vakantiemaanden in de kerk van Melsen

Het Evangelie herontdekken tijdens de vakantiemaanden in de kerk van Melsen
 

De Evangeliën werden 2000 jaar geleden geschreven. In het licht van onze lange mensengeschiedenis is dit tamelijk recent, maar niettemin klinkt de evangelische taal voor velen vandaag vreemd in de oren. De voortschrijdende secularisatie heeft de laatste 50 jaar haar werk gedaan. En toch blijken die teksten vandaag ook springlevend en bijzonder inspirerend! Priester Wouter Deruwe zal deze vakantie tijdens vier lezingen op donderdagavond een aantal teksten uit het evangelie lezen en duiden. Deze lezingen belichten elke keer een ander thema. De vier evangelisten komen elk om beurt aan bod. Deze lezingen staan open voor gelovigen en niet gelovigen. Een aanbod om de vakantie ook eens spiritueel te beleven tijdens dit Corona-jaar.
De lezingen, met kans tot vragen, starten telkens om 20.00 u. in de kerk van Melsen, duren maximaal een uurtje, en zijn gratis toegankelijk. 
Ook al kan men de lezingen elk apart bijwonen raden we aan om de lezingen als een geheel te zien.
Data:
donderdag 20 augustus 2020: Jezus’ vreugde en eenvoud
donderdag 27 augustus 2020: Jezus’ dood en verrijzenis

We raden aan in te schrijven ten laatste een dag voor elke lezing. (Tel 0470 37 41 26 of sintstefanus.melsen@gmail.com).

Allen van harte welkom.