DIAKEN WIES MERCKX

Herschikking van de diaconale opdrachten

Beste mensen,

In oktober 1989 werd Ik gewijd tot diaken. Nu, na 32 jaar diaconaat, heb ik aan de bisschop gevraagd om een groot deel van mijn diaconale opdrachten te mogen neerleggen. Om diverse redenen ben ik verplicht om minder engagementen op te nemen en meer rust in te bouwen.
In samenspraak met bisschop Lode Van Hecke en met de vicarissen Joris Polfliet (verantwoordelijke vicaris voor het diaconaat) en Albert Van De Kerckhove (vicaris voor de parochiepastoraal) is afgesproken om vanaf 1 januari 2022 volgende engagementen stop te zetten:
- parochieploeg H. Moeder Teresa
- vzw paswerk (Parochiekassen H. Moeder Teresa)
- coördinatie voor de kerkplekken Bottelare, Landskouter en Lemberge
- wekelijks redactiewerk voor Kerk & leven
- coördinatie van de huwelijksvoorbereiding (*)
- vertegenwoordiging in de kerkfabrieken van Balegem, Gijzenzele, Landskouter, Moortsele, Oosterzele en Scheldewindeke
- dooppastoraal en dopen in de kerkplekken Bottelare - Landskouter en Oosterzele (systematisch)
- voorbereiding en begeleiding van vormsel (kerkplek Bottelare)
- voorbereiding en begeleiding van de eerste communie (kerkplek Bottelare) (**)
- stuurgroep Sint-Michielsbeweging (Kortrijk)

In de mate van het mogelijke wil ik in de toekomst verder meewerken aan:
- begeleiden van de Sint-Michielsbeweging – Oosterzele 
- dekenale ploeg (de aanstelling hiervoor loopt af bij het einde van dit werkjaar)
- inspringen bij uitvaarten en huwelijken
- de preekbeurten
- ondersteuning van het schoolpastoraal (Sint-Michielsschool Merelbeke, De Bloesem Moortsele, Visitatie Bottelare, College Paters Jozefieten Melle)
- decanale vormingsmomenten (cfr. Bijbels Leerhuis)
- werkgroep Broederlijk Delen Oosterzele

De huwelijken (ook nog een aantal in 2022) en doopsels (tot 31/12/2021) waarvoor ik mij engageerde, wil ik verder begeleiden en afwerken.
(*) Voor de huwelijksvoorbereiding zoeken we naar 3 of 4 koppels om de organisatie en de invulling ervan over te nemen zodat dit alles in het huidige werkjaar kan worden doorgegeven. Vermits deze voorbereiding verbonden is aan de vieringen van de Sint-Michielsbeweging, willen we met het team (Sint-Michiel Oosterzele) deze werking blijven ondersteunen.
(**) Wat de voorbereiding van de eerste communie betreft, wil ik dit werkjaar met enkele mensen op stap gaan om dat dan door te geven in 2022.

Lucia en ik kijken dankbaar terug op wat we hebben mogen delen met velen in deze 32 jaar. We verdwijnen uiteraard niet, maar onze aanwezigheid zal wat minder zichtbaar zijn en ons leven kan ook wat rustiger worden. Ook onze kinderen en kleinkinderen zullen daar heel dankbaar om zijn.

Wies Merckx
 

Zoeken

Dekenaal nieuws